Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

jak postupovat při uznání nemoci z povolání - karpální tunel

Dobrý den,

telefonicky mi bylo sděleno, že mi byla uznána nemoc z povolání - karpální tunely na rukou. Případ byl uzavřen 23.2.2016. Je 4.4.2016 a dosud jsem z kliniky prac. lékařství v Ostravě, ani od bývalého zaměstnavatele nedostala žádnou zprávu, vyjádření či jiné. Oslovila jsem primářku kliniky pracovního lékařství v Ostravě, ta oslovila lékaře hodnotícího situaci a ten mi sdělil, že musím být trpělivá. Prosím o pomoc jek dlouho mám čekat na jakoukoliv zprávu z kterékoliv strany, nebo co můžu dělat.

Jaké mají tyto instituce termíny na přezkoumání posudku, odvolal-li se např. zaměstnavatel ? Co mohu dělat? Jak dlouho mám čekat?

Co mám udělat ve svůj prospěch.

Děkuji za odpověď

Pavla

Odpověď:

Dobrý den,

posudek o nemoci z povolání musí být vydán do 30 dnů ode dne. kdy jste klinice pracovního lékařství podala podnět. Jak správně uvádíte, může dojít k prodlužování doby vynesení konečného rozhodnutí v případě, že se zaměstnavatel proti posudku odvolá.

V případě přezkumu posudku o uznání nemoci z povolání, zákon o specifických zdravotních službách říká, že pokud má posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (např. zaměstnavatel), za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů podat návrh na jeho přezkoumání.

Pokud posuzující lékař, návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v ostatních případech do 30 dnů, spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu.

Ve vašem případě je takovým správním orgánem kraj, který má na rozhodnutí o postoupeném návrhu na přezkoumání lékařského posudku podle správního řádu 30 dní.

Z výše uvedeného vyplívá, že přezkumné řízení se může natáhnout až na 70 dnů (10 dní než se odvolá zaměstnavatel + 30 dní než lékař postoupí posudek kraji + 30 dní než rozhodne kraj).

Pokud došlo k situaci, že posudkový orgán, nebo správní orgán pochybyl tím, že nedodržel lhůty, je nutno uplatnit právo na ochranu proti nečinnosti dle 8. části správního řádu, který říká, že nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Nadřízeným orgánem posudkového lékaře je kraj a kraje ministerstvo zdravotnictví. Doufáme, že došlo už k vydání rozhodnutí, pokud ne zvažte, zda se nedomáhat ochrany proti nečinnosti.

Jako pochybení posudkové komise vnímáme, to že Vám nebyla doručena písemná verze posudku, ale byla jste o výsledku informována pouze ústně, ze zákona o specifických zdravotních službách dle našeho názoru vyplývá, že posudek má být písemný. Doporučujeme Vám znovu se obrátit na posudkovou komisi s dotazem, co je vedlo, k tomuto postupu, pokud Vám to nebudou schopni dostatečně vysvětlit, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv, viz zde, který řeší nesprávný úřední postup.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

20.4.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS