Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak dosáhnout potrestání za újmu během nedobrovolné hospitalizace

Dobrý den, před několika lety jsem byla nedobrovolně hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Chování zdravotnického personálu bylo tak špatné, že dodnes mám noční můry, zničehonic mne přepadá velký strach a úzkost i za dne. Pravděpodobně jde o post-traumatickou stresovou poruchu. Předpokládám, že by mi pomohlo, kdyby dotyčné osoby byly za své chování potrestány. Mohli byste mi poradit, jak postupovat? A zároveň bych chtěla poprosit o doporučení na koho se obrátit, aby mi pomohl s příslušnými právními kroky. Předem děkuji za odpověď.

miyu

Odpověď:

Dobrý den,

obecně existují tři možné postupy, pomocí kterých se lze ohradit vůči jednání zdravotnických pracovníků:

1. podání stížnosti podle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost podáváte přímo zařízení, na které si stěžujete a pokud s jejím vyřízením nebudete spokojena, podáte ji zřizovateli daného zařízení. Blíže se postupu podávání stížností věnujeme zde.

2. domáhání se náhrady škody skrze občanskoprávní řízení. Pokud se domníváte, že jednání zdravotnického personálu bylo v rozporu se zákonnými povinnostmi, např. péče nebyla poskytována na odborné úrovni a že Vám tímto porušením povinnosti vznikla škoda, můžete se domáhat náhrady této škody. Tento postup by znamenal sepsání žaloby a zejména unesení důkazního břemena u soudu, musela byste tedy prokázat, že zdravotníci porušili své povinnosti a že zhoršení Vašeho zdravotního stavu je v souvislosti s tímto porušením, což se z důvodu velkého časového odstupu mezi Vaší hospitalizací a současností jeví jako velmi obtížné. Tento postup nepovažujeme za vhodný, nicméně pokud se rozhodnete touto cestou vydat, zvažte, zda se neobrátit na advokáta.

Projekt Férová nemocnice Ligy lidských práv bohužel nevede žádný seznam advokátních kanceláří s hodnocením jejich kvality. Advokáta zabývajícího se medicínským právem však můžete nalézt v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou nebo můžete využít webových stránek www.potrebujipravnika.cz.

3. podání trestního oznámení policii ČR. Pokud se domníváte, že vámi vnímané pochybení ze strany zdravotnického personálu mohlo dosáhnout intenzity trestného činu dle trestního zákoníku  např. týrání, nebo ublížení na zdraví můžete podat trestní oznámení, které prošetří policie ČR, nicméně i zde bude hrát roli čas, který uběhl od Vaší hospitalizace.

Z uvedených možných postupů, bohužel ani jeden dle našeho názoru nemusí vést k Vašemu úspěchu. Doporučujeme Vám proto, před tím než byste se pro některý z uvedených postupů rozhodla, zvážit množství energie a času, které byste do nich musela investovat na jedné straně a pravděpodobnost do jaké předpokládáte, že máte šanci na úspěch na druhé (zde záleží zejména na důkazech, kterými můžete svá tvrzení podepřít).

V závěru nás napadá ještě jedna možnost, jak ve Vaší situaci postupovat a to obrátit se na Veřejného ochránce práv s podnětem k navštívení psychiatrické léčebny, ve které jste byla hospitalizována, v podnětu uveďte jak se konkrétně projevovalo špatné jednání zdravotnického personálu. Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti navštěvuje zařízení, v nichž jsou umístěny osoby omezené na svobodě a usiluje o to, aby v takovýchto zařízeních nebyla porušována lidská práva. Zařízení, která budou navštívena, jsou vybírána mimo jiné právě na základě podnětů osob, které s nimi mají osobní zkušenost. I když Veřejný ochránce práv nemůže dosáhnout potrestání konkrétních osob, může podat podněty ke změně a Vaši zkušenost si tak v budoucnu nemusí zopakovat další pacienti.

S pozdravy,

Vaše Férová nemocnice

3.7.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS