Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak a u koho si stěžovat když nesouhlasím s diagnózou a průběhem léčby při pracovní neschopnosti?

Dobrý den, zajímalo by mě, co dělat nebo jak a u koho si stěžovat, když nesouhlasím s diagnózou a průběhem léčby při pracovní neschopnosti. S mou ošetřující lékařkou není řeč. Nezajímá ji moc, co jí říkám, nereflektuje na listinné důkazy, které ji předkládám. Nebere v potaz nebo zlehčuje vedlejší příznaky jistých léků a dokonce nepřikládá velkou váhu ani zprávě psycholožky, ke které mě sama poslala. Mám se obrátit na ČLK nebo to rovnou přenechat právnímu zástupci? Pochopitelně bych raději šel smírčí cestou. Poraďte mi prosím. Moc děkuji.

 

Jiří

Odpověď:

Dobrý den,

je několik možností, jak postupovat, pokud se domníváte, že Vaše lékařka neprovádí svou činnost dostatečně pečlivě. Můžete podat stížnost poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice). Pokud osoba, která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, lze podat stížnost správnímu orgánu, který udělil poskytovateli oprávnění poskytovat zdravotní služby, což je zpravidla krajský úřad. Ve stížnosti vylíčíte, v čem spatřujete pochybení zdravotnického personálu. Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Také se můžete obrátit se svou stížností na Českou lékařskou komoru.Více informací o podávání stížností k České lékařské komoře naleznete přímo na stránkách České lékařské komory, zde. 

Stížnost nesmí být anonymní, měla dostatečně obsahovat důvody, proč je podána. Lékař má povinnost vyřídit stížnost do 30 dnů od obdržení, lhůtu lze prodloužit, pokud je prodloužení odůvodněné, o dalších 30 dnů. Poskytovatel má povinnost vést o stížnosti evidenci a umožnit stěžovateli nahlédnutí do spisu a také pořizování kopií. Pokud není poskytovatel příslušný k vyřízení stížnosti, v lhůtě do 5 dnů od obdržení musí stížnost postoupit věcně příslušnému subjektu.

Doporučovali bychom Vám si nejprve vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a s tou posléze navštívit nezávislého odborníka, který je schopen posoudit, zda se lékaři skutečně dopustili pochybení, či nikoli. Vyjádření nezávislého odborníka nebo kopii zdravotnické dokumentace můžete přiložit ke stížnosti.

Ultimátní cestou řešení sporu je poté podání civilní žaloby. V takovém případě Vám rozhodnutí správního orgánu může sloužit jako podklad. V rozhodnutí správní orgán totiž pouze shledá, zda k pochybení došlo, či nikoli, ale nepřizná Vám žádná práva, tudíž ani práva na odškodnění. Pokud byste se chtěl domáhat odškodnění, je nutné konfrontovat přímo nemocnici, a to buď právě prostřednictvím podání soukromoprávní žaloby nebo v rámci takzvaného procesu mediace, o kterém naleznete více informací zde. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

19.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS