Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ingormace všech stran k zásahu bez informovaného souhlasu

Dobrý den,

při porodu mi byla proti mému písemnému přání provedena dirupce vaku blan. Protrhnutí bylo provedeno bez upozornění a optání a to při přijmu k porodu. Ústní informovaný souhlas jsem nedala. Stěžovala jsem si v nemocnici, řekli mi, že je to doporučovaný postup. K mému prohlášení o tom, že tento zákrok nemohou udělat bez mého souhlasu, napsal primář, který u toho nebyl, že kolega jistě ústní poučení provedl. Je to lež.
Stěžovala jsem si tedy na krajském úřadě s tím, že jsem využila alespoň nějakého věrohodného materiálu a tím bylo úředně ověřené mé čestné prohlášení i čestné prohlášení otce dítěte, že jsem nebyla informována.
Úřad prověřoval postup a vše bylo dle doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti a informace mi prý byla podána, protože to řekl primář. Primář u zákroku ale nebyl. Na základě tohoto tvrzení je stížnost ukončena. Zcela ignorovali naše prohlášení. Zákroky byly provedeny v podstatě nelegálně nebo bez zákonem stanovené podmínky. Jenže nemám jak to prokázat. Krajskému úřadu stačí prolhané slovo primáře o kolegovi. Já to ale takto nechci nechat, co mám napsat krajskému úřadu v odvolání? Takovéto řešení stížnosti není adekvátní a je to ponižující. Přeci musí být nějaké způsoby, jak se domoci nějakého potrestání, když mi byl proveden zásah nezákonně? Jako kde žijeme? To jako může lékař ignorovat zákon a není způsob, jak ho dostat? A krajský úřad je laxní, ani třeba nepožaduje také čestné prohlášení toho lékaře, prostě jim stačí věta od primáře, neuvěřitelné prosté. Zřizovatel by měl přece zajistit nápravná opatření, a co udělal v tomto případě? NIC.
 

Děkuji

 

Markéta

Odpověď:

Dobrý den,

ze zákona o zdravotních službách můžete podat stížnost na poskytování zdravotních služeb. Ta se podává poskytovateli, proti němuž směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Pokud byste s vyřízením podané stížnosti nesouhlasila, můžete se jako další krok obrátit se stížností na příslušný správní orgán. Tím je orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se nejčastěji jedná o příslušný krajský úřad). Více obecných informací ke stížnostem, včetně vzorů a praktických rad lze najít na našem webu zde nebo online například zde. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že jste kroky uvedené výše již provedla a příslušný krajský úřad vyřídil Vaši stížnost jako neoprávněnou. Pokud máte za to, že stížnost, kterou jste podala u krajského úřadu, nebyla řádně vyřízena, můžete požádat nadřízený správní orgán (ve Vašem případě Ministerstvo zdravotnictví), aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, můžete se obrátit také na Českou lékařskou komoru. Možnost podání stížnosti k České lékařské komoře je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách České lékařské komory.

Dále se nabízí řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání újmy, která Vám v souvislosti se zákrokem vznikla. Až v případě neúspěchu doporučujeme zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu nemajetkové újmy. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva – můžete si vybrat ze seznamu například zde.  

 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

19.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS