Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hospitalizace bratra s downovým syndromem a autismem

Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o právní radu. Můj bratr, který má downův syndrom a autismus náhle přestal chodit. Zavolali jsme tedy záchranku, která bratra odvezla do nemocnice na vyšetření. Po příjezdu do nemocnice byl udělán rentgen, ze kterého lékaři nedokázali zjistit příčinu jeho náhlé neschopnosti chůze a odvezli mého těžce postiženého bratra sanitou opět domů a to v takovém stavu v jakém byl do nemocnice k vyšetření rychlou záchrannou službou odvezen. Druhý den byla záchranná služba zavolána znovu, neboť neschopnost chůze u bratra přetvrvávala. Na žádost matky byl bratr konečně hospitalizován a bylo provedeno několik rentgenových snímků, kdy má matka musela být přítomna u rentgenování mého bratra a nebyly jí dány ochranné pomůcky proti ozáření (prosím o informaci, zda si můžeme na tento postup také stěžovat a kam. Já jakožto dcera jsem si stěžovala na postup personálu nemocnice, ale bylo mi odpovězeno, že 8 rentgenových snímků po několika snímcích každé jednotlivé rentgenové vyšetření není život ohrožující a nebylo tedy potřeba mé matce dávat ochranné pomůcky, což mi připadá jako hloupost). Bratr byl 3 týdny tlumen léky a byly mu podávány infuze. Matce, která s ním byla v nemocnici přítomna jako doprovod, nebylo sdělováno ošetřujícím personálem ani co je obsahem infuzí natož co je příčinou nemožnosti chůze. Spekulovalo se o tom, že bratr má zlomený obratel a poté další různé nepodložené závěry. Já jakožto dcera jsem trvala na základě doporučení dalších lékařů na převoz do jiné nemocnice, která ovšem bratra odmítala přijmout. Po neustálých prosbách z mé strany vůči této nemocnici byl bratr nakonec převezen na vyšetření. Já jakožto osoba blízká stejně jako má maminka jsme trvaly na vyšetření jinými a šetrnějšími metodami - např. odběr krve pro vyloučení borelií, pozitivity HLA 27 (bechtěrevova choroba), rtg SI skloubení pro diagnostiku přítomnosti Bechtěrevovy choroby a řadu dalších. Tato základní vyšetření stejně jako oční vyšetření nebyly nemocnicí provedeny. Naopak pan doktor mé mamince sdělil, že pokud si chtěla s bratrem udělat výlet, tak to bylo učiněno. Bratr nebyl po odmítnutí magnetické rezonance, která by způsobila vážné poškození mozku. Druhý den po převozu z druhé nemocnice byl bratr odeslán do domácího léčení a to i přesto, že stále nemohl chodit. Diagnóza jeho neschopnosti chůze nám sdělena nebyla a prosím o radu jak dál postupovat? Děkuji. Zajímá mne, jak se může rodina bránit vůči postupu nemocnice, ošetřujícího personálu během rtg vyšetření (viz výše popsané) a také odmínutnutí dál vyšetřit a vyloučit všechny možné příčiny, které by mohly způsobit náhlou neschopnost chůze. Děkuji

havířov

Odpověď:

Dobrý den,

i když je riziko ozáření pro osoby doprovázející pacienta při RTG vyšetření velmi nízké, lékařské pracoviště musí být vybaveno ochrannými prostředky i pro doprovázející osoby a používat je v takovém rozsahu, který odpovídá charakteru vyšetření.

Pokud se domníváte, že došlo k pochybení v rámci poskytování lékařské péče, můžete podat stížnost k poskytovateli zdravotních služeb, tedy k nemocnici, kde bylo RTG vyšetření provedeno. Podání stížnosti je bezplatné a více informací jak dále postupovat, můžete najít zde.

Pokud se jedná o váš další dotaz, nejsme si jistí, zda Vašemu bratrovi byla nebo nebyla provedena magnetická rezonance. Jedná se o neinvazivní vyšetření, které umožňuje zobrazit některé orgány např. mozek.. Navíc zde není riziko škodlivého záření jako např. u RTG vyšetření. Důvodem, proč magnetickou rezonanci nepodstoupit by bylo např. zavedení srdečních stimulátorů nebo kovových těles v těle. 

Podle platných právních předpisů, zdravotnická zařízení poskytují péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. To znamená využití poznatků, které jsou dostupné a v rámci dané diagnózy obvyklé. Všechny zákroky je nutno provádět se souhlasem nemocného, po jeho náležitém poučení. Součástí tohoto poučení by měly být i informace o alternativách k zákroku. Pokud jsou tedy vyšetření, která Váš bratr podstoupil (např. zmíněný RTG) dostatečně průkazná a postačují ke stanovení diagnózy, lékař další vyšetření indikovat nemusí. Vždy by měl ale pacienta poučit a vysvětlit mu, proč se tak děje.

To, jestli by další vyšetření byla vhodná a daly by se jimi vyloučit všechny možné příčiny onemocnění, je však schopný adekvátně posoudit jen jiný lékař. Můžete si tedy pořídit kopii či výpis z bratrovy zdravotnické dokumentace a na jejím základě pak požádat o konzultaci dalšího odborníka.

Vaše Férová nemocnice

 

21.1.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS