Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Gynekolog neodhalil vrozenou vyvojovou vadu ditete

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, že gynekolog nezjistil vrozenou vadu srdce dítěte, která s jistotou jde určit prenatálně. Mojí dceři byla zjištena až ve čtvrtém měsíci a musela hned na operaci (tato konkrétní vada se operuje nejpozději v 6. týdnu věku dítěte), a nikdo nám nedokaže říct, jestli nebude mít následky z toho, že se to odhalilo až tak pozdě. Pochybil gynekolog, když vadu neodhalil? Pamatuju si, že se mu u vyšetření něco nezdálo - proč mě ale neposlal na specializované pracoviště? Nechci, aby se to opakovalo u jiných pacientek, proto jsem i mluvila s jeho zdravotní sestrou, procházely jsme dokumentaci, kde jsem narazila na nesrovnalost zapsaného s tím, jak to bylo ve skutečnosti, a pan doktor mi nechal vzkazat, že daná vada nejde zjistit prenatálně (přitom v kardiocentru tvrdí opak a ve studiích jsem četla že přes 50 % dětí s touto vadou se nenarodí kvůli umělému přerušení těhotenství).

Děkuji.

harvepino

Odpověď:

Dobrý den,

V případě, kdy máte podezření na pochybení lékařem, bude třeba, aby toto pochybení bylo prokázáno odborníky. Doporučený je následovný postup:

1. Vyžádejte si svoji veškerou lékařskou dokumentaci týkající se těhotenství a udělejte si kopii.

2. Navštivte odborníka specializujícího se na danou problematiku (např. ve zmíněném kardiocentru) a zkonzultujte s ním možné pochybení lékaře.

3. Pokud je zjištěno pochybení, můžete podat na lékaře stížnost k poskytovateli zdravotních služeb (např. vedení nemocnice, nadřízený). Podrobnější návod, jak postupovat, naleznete zde.

4. Na lékaře můžete také podat stížnost k České lékařské komoře. Tato stížnost musí být ovšem podána do 1 roku od předpokládaného provinění. Více se o stížnostech dočtete na internetových stránkách ČLK.

Vzory stížností naleznete na našich stránkách.

Dalším nárokem, který máte, je domáhat se škody, která vznikla Vašemu dítěti z pozice zákonného zástupce dítěte žalobou. Zde ale bude záležet, zda mu opravdu díky neodhalení srdeční vady do tak pozdního věku vzniknou trvalé následky. Doufáme, že se tak nestane a vše pro Vás dobře dopadne. V opačném případě bude ale třeba prokázat příčinnou souvislost mezi pozdním odhalením vady a trvalými následky.

Dále se můžete domáhat nemajetkové újmy, která vznikla Vám v důsledků komplikací, které nediagnostikováním vady nastaly (např. duševní útrapy).

Vedle běžné žaloby, by další možností pro Vás mohla být žaloba za nechtěné narození (action for wrongful life). Jedná se o žalobu matky za újmu způsobenou pochybením v péči, které ji připravilo o možnost interrupce, na kterou má ze zákona právo. Tato újma spočívá v zásahu do autonomie, v emocionálním utrpení souvisejícím s narozením postiženého dítěte a dále v nákladech spojených s péčí o postižené dítě. K těmto žalobám existuje v zahraničí řada přístupů a ve většině zemí jsou tyto žaloby akceptovány, nicméně u nás není zatím běžnou praxí. Problematická je otázka, jaké náhrady mají být přiznávány. My se domníváme, že použitelnost této žaloby ve Vašem případě je vázána na povahu dané vady (zda je postižení dítěte s touto vadou nevyhnutelné, nebo se dá operací vada úplně odstranit).

Pro úspěch jakékoliv z uvedených žalob je potřeba prokázat porušení povinnosti lékaře, vznik újmy a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy. V daném případě by bylo potřeba prokázat, že lékař pochybil, a to například nesprávným vyhodnocením ultrazvuku nebo jiného vyšetření během těhotenství, nebo nenabídnutím specializovaného vyšetření v případě podezření. Prokazování by se provádělo zejména formou odborných či znaleckých posudků. Seznam znalců naleznete zde. K posouzení věci je opět potřeba kopie zdravotnické dokumentace. Více o soudích řešeních sporů naleznete zde.

Pokud se rozhodnete pro některé ze soudních řešení, doporučujeme Vám konzultovat celou věc s právníkem, který se problematice zdravotnického práva věnuje. Seznam advokátů můžete naleznout na stránkách Advokátní komory, kde můžete vyhledávat dle zaměření na konkrétní oblasti práva.

Můžete se pokusit situaci řešit i mimosoudně (nicméně nevíme, jak to bude účinné, pokud již teď víte, že lékař jakékoliv pochybení odmítá). Buď se můžete obrátit na vedení nemocnice, kde je lékař zaměstnán (nebo přímo  nA na něho, pokud není v nemocnic zaměstnán) a dohodnout se s nimi na náhradě škody, nebo místo soudního sporu můžete zvolit cestu mediace. Více o mediaci naleznete zde. I v tomto případě je dobré poradit se nejdřív s právníkem a na nemocnici se obrátit již v jeho zastoupení.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

13.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS