Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dojezd RZS za 40 minut

Dobrý den,


obracím se na Vás s prosbou o radu. Loni, přesně 15.9.2016 jsem ve 26+4 tt musela volat záchranku. Předtím mi byla diagnostikována Placenta previa centralis, tzn. že mi placenta nepostupovala s rostoucím břichem, jak by měla. Hrozilo, že praskne a pokud ano, měla jsem od svého gynekologa doporučeno ihned volat záchranou službu, vzhledem k tomu, že jsem si píchala Claexan na ředění krve, hrozilo vykrvácení. Bohužel nakonec placenta opravdu praskla, krvácení bylo velmi masívní, manžel vše nahlásil na lince 155, kde nás zdravotník poučil, že musím ležet, ať to nekrvací ještě víc. Bohužel záchranka dorazila až za 40 minut, kdy nám mezitím min. 2x telefonovali zpět, a informovali nás o tom, že záchranka už je na cestě...a ptali se manžela, zda stále tak krvácím, kdy on jim odpověděl, že ano. Po dojezdu, tedy udělali všechny potřebné zdravotní úkony a mohli jsme vyrazit.

Po cestě do nemocnice se mnou řidič 2x "zabloudil", než jsme se vydali správnou cestou. Při předávání informací ošetřující lékařky se jim vybil mobilní telefon, takže nestihli do nemocnice předat životně důležité informace. V porodnici zachytili pouze mé jméno a bydliště, a tak zkoušeli obvolávat gynekology v okolí mého bydliště, kam bych mohla docházet. Naštěstí se tedy v nemocnici trefili napoprvé. Podotýkám, že když jsem konečně dorazila do nemocnice, můj muž už byl na místě, a to stihl doma ještě uklidit všechnu krev, aby to neviděly děti. Můj gynekolog v momentě, kdy mě uspávali na sále na akutní císařský řez, už byl na sále taky, a to dorazil z města vzdáleného 25 km. Chlapečka, který se narodil na daný týden s velmi dobrou porodní váhou, museli oživovat.

Žil pouze 3 dny, a pravděpodobně zemřel v důsledku infekce plic, protože měl v dýchacích cestách dlouho moji krve. Máme za to, že máme nárok na stížnost a požadování odškodného. Našeho chlapečka nám nic nevrátí, ale nemělo by být běžné, aby záchranka dorazila za jednou takovou dobu, než je 20 min dojezdová rychlost garantovaná zákonem.


Prosím tedy o bližší informaci a rady, jak dále postupovat.

KacMik

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto úmrtí Vašeho chlapečka. Jak správně uvádíte zákon o zdravotnické záchranné službě v § 5 odst. 2  garantuje dojezdovou dobu zdravotnické záchranné služby na 20 min. Dle § 5 odst. 3 téže zákona se dojezdová doba počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele.

Z toho vyplývá, že dispečer ve zdravotnickém operačním středisku předá pokyn konkrétní zdravotnické záchranné službě, až když ji má k dispozici. Pokud jsou všechny záchranky u jiných případů, nemá koho vyslat a musí čekat, až se nějaká záchranka uvolní. Nicméně dispečer také musí zvažovat další možné alternativy, jako je závažnost jednotlivých případů, může také požádat o výjezd zdravotnickou záchrannou službu jiného kraje, pokud mají mezi sebou uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Pochybení tak může být na straně dispčera, existuje však také možnost pochybení na straně záchranné služby. 

Je také nutné upozornit, že situaci, kdy zdravotnická záchranná služba přijede po více než 20 minutách by měla být výjimkou.

Ve Vašem případě tedy může, ale nemusí jít o porušení zákonné povinnost v závisloti na podmínkách, které v době Vašeho převozu panovaly. Jestliže se jednalo o standardní podmínky bez nadměrného provozu, k pochybení některého z pracovníků zdravotnické záchranné služby pravděpodobně došlo. Doporučujeme nechat celý výjezd přezkoumat správním orgánem, a to prostřednictvím stížnosti zřizovateli zdravotnické záchranné služby, tedy krajskému úřadu, v jehož obvodu daná zdravotnická záchranná služba působí.

Vaše stížnost by měla směřovat proti postupu zdravotnické záchranné služby obecně a měla by tím pádem sloužit jako prevence, čímž může pomoci předejít obdobným situacím a nedostatkům v budoucnu. Více o stížnostech naleznete zde

V krajním případě máte právo podat na zdravotnickou záchrannou službu jako celek trestní oznámení. Podání trestního oznámení raději ještě zvažte, neboť se jedná o závažnou věc, ke které je dobré přistoupit, až když věc nelze řešit jiným způsobem, a vy máte podezření na trestný čin. Trestní oznámení nelze vzít zpět (ledaže byste byl osobou blízkou pachatele), trestní řízení tak může pokračovat i bez Vaší vůle. Ve vašem případě by Policie ČR (dozorový státní zástupce) na základě znaleckého posudku zjistila, zda to vůbec byl trestný čin, případně kdo za něj ponese trestní odpovědnost (operátorka, řidič záchranné služby nebo došlo k zanedbání péče lékařem). Trestní oznámení se podává na policejní stanici, nebo na státním zastupitelství, a to ústně, písemně, nebo elektronicky.

Pokud by se přišlo na to, že jde o systémový problém (ve větším množství by docházelo k tomu, že zdravotnická záchranná služba přijíždí k případu po více jak 20 minutách), tedy že plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami je nedostatečný, mohlo by to vést až k trestnímu stíhání právnické osoby - kraje.

K odškodňování

V prvé řadě můžete nárok na odškodnění uplatnit v rámci podání stížnosti ke krajskému úřadu. 

Náhrady škody se také můžete pokusit domáhat smírným způsobem, a to dohodou se zdravotnickou záchrannou službou. V tomto případě by bylo nejprve vhodné vyžádat si veškerou dokumentaci týkající se prováděného výjezdu a pořídit si jeho kopii. Poté se obratit na odborníka specializujícího se na tuto problematiku a prokonzultovat s ním možné pochybení ze strany zdravotnické záchranné služby. Jestliže odborník dojde k závěru, že zdravotnická záchranná služba pochybila, předložte zdravotnické záchranné službe podklady o jejich pochybení a navrhněte  jim možnost mimosoudního vyrovnání. 

Pokud by toto řešení nebylo úspěšné, nabízí se také možnost řešení soudní cestou. Je potřeba si uvědomit, že možnost uplatnit právo u soudu je časově omezena a podléhá promlčení. Délku promlčecí lhůty upravuje občanský zákoník, tato lhůta je tříletá a počíná běžet ve chvíli, kdy se dozvíte o vzniklé škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Bylo by však vhodné věc předem konzultovat s advokátem specializujícím se na zdravotnické právo. Seznam všech advokátů naleznete zde.

​V tomto případě je nutné upozornit na to, že Vám jediné, co musíte prokázat, je skutečnost, že zdravotnická záchranná služba dorazila pozdě. Poté dochází k tazvanému obrácení důkazního břemene, a je povinností zdravotnické záchranné služby, aby prokázala, že jednala tak, jak má, a k pochybení z její strany nedošlo. 

Více o soudním řešení sporů se dočtete zde. S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6384. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--6384.html

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

4.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS