Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Diskriminace mužů při pobytu s dítětem v nemocnicici

Dobrý den,

byl jsem jako muž diskriminován v případě hospitalizace dcery. Nemocnice se odvolává na § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb, kde se řeší také hospitalizace dítěte. Prý dle tohoto zákona je možné separovat dítě a rodiče podle pohlaví. Tedy muž nemůže být na pokoji s matkou od jiného dítěte a často není dovolena ani domluva mezi těmi lidmi. Dává se přednost matce dítěte, a nikoliv dítěti samotnému. Někde to lze, jinde ne. Cítil jsem se hrozně. Nechat své dítě samotné, uplakané, nešťastné, protože nebylo jinde volno a dle nemocnice nemám nárok jako muž být na pokoji s jinou ženou – matkou. Kde je právo mého dítěte? (moje žena nemohla, máme malinké dítě 3 m).

Mirek

Odpověď:

Dobrý den,

dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči, nejsou-li dány závažné důvody pro nepřítomnost rodiče. Podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod platí, že děti mohou být odňaty rodičům pouze rozhodnutím soudu na základě zákona. Úmluva o právech dítěte pak stanoví jako hlavní korektiv nejlepší zájem dítěte v čl. 3. V případě hospitalizace v nemocnici lze konstatovat, že přítomnost rodiče nejenže je vhodná z hlediska urychlení léčby, ale také je zcela jistě v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Přerušení kontaktu mezi dítětem a rodičem je možné odůvodnit pouze objektivními medicínskými postupy (například nutnost karantény), avšak v případě, že rodič odmítne odejít, nelze jej nijak přinutit. Jednání v rozporu s tímto principem je žalovatelné pro zásah do osobnostních a rodičovských práv.

Pobyt rodiče v nemocnici je navíc také hrazen z veřejného zdravotního pojištění do dovršení šestého roku věku dítěte, poté pouze se souhlasem revizního lékaře. Za pobyt s dítětem v nemocnici po Vás tedy nemocnice nemůže požadovat náklady, pokud splňujete podmínky, a navíc tento pobyt musí umožnit, pokud je to z objektivních důvodů možné. Pobyt dítěte s rodičem v nemocnici lze podřadit pod Vámi zmíněný § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, protože se jedná  o zdravotní péče na náležité úrovni s respektem k individualitě pacienta. Poby rodiče s dítětem lze omezit nicméně musí jít o objektivní důvody neumožňující pobyt, nikoliv systematické preferování žen jako doprovodu dětí. Nadto lze dodat, že z hlediska hrazení zákon o veřejném zdravotním pojištění nerozlišuje pohlaví doprovodu.

Ve Vašem případě se nepochybně jedná o diskriminační jednání. Situaci lze vyřešit stížnost na nemocnici, vzor můžete nalézt zde. Také se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv, který se nerovným zacházením také zabývá. Kontakt na Veřejného ochránce práv můžete nalézt zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

7.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS