Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Chybná diagnóza ve zdravotnické dokumentaci - jak se bránit?

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, který mě řadu let velmi tíží. Kdysi jsem byla uživatelkou drog (cca. dva roky) - brala jsem pervitin a marihuanu. V důsledku tohoto jsem se při domácím odvykání dostala po několika týdnech do stavu psychózy (trpěla jsem sluchovými halucinacemi, bludy a měla jsem pocit, že věci jsou jinak, než v reálu jsou atd.

Fyzicky mi rovněž bylo velmi zle, nebyla jsem schopna jít ani ven - ne, že bych se bála. nebyla jsem fyzicky schopna. I tak jsem si uvědomovala, že toto mé zkreslené vnímání není reálný stav). Byla jsem svým otcem odvezena do psychiatrické léčebny, kde jsem byla hospitalizována.

Žádné testy zde se mnou nebyly provedeny - co si pamatuji, než jsem začala dostávat nějaké léky. Byla jsem zde 10 dnů a dostávala jsem léky Rispen a Rivotril, po kterých mi bylo značně zle. Po propuštění jsem byla odkázána na docházení do ambulance v místě bydliště. Zde pan doktor rovněž neudělal žádné testy. Byla zde se mnou moje matka. Až nyní jsem se dověděla, že tam tehdy nahlásila, že otec trpí schizofrenií. Hovořila s ním nějakou dobu o samotě. Pan doktor automaticky usoudil, že jí trpím také.

Přestože věděl, že jsem "feťačka", tak se dál stavem či jinou diagnózou nezabýval a zařadil mě - jak sám říkal "mezi blázny". Napsal léky, které jsem dostávala v léčebně. Tyto jsem ale nebyla schopna brát. Brala jsem je cca dva měsíce a stále mi po nich bylo zle. Mnohem hůře, než bez nich. Takže jsem léky přestala brát. Podotýkám, že obtíže typu bludů a halucinací jsem měla jen při odvykání od drog (t zn. cca 10 dnů, než mne otec odvezl do té léčebny) a dále, když jsem po propuštění z léčebny požila 2 x marihuanu /pokaždé ale jen 1 den po požití drog/. Od té doby jsem se drog nedotkla a žádné psychické problémy jsem už více něměla.

O co mi jde. Vykonávám zaměstnání, kde by mě tato diagnóza mohla velmi poškodit (více to nechci rozvádět). Stále se domnívám, že nejsem schizofrenička (už jen proto, že příznaky schizofrenie se - jak jsem kdesi četla - musí projevovat alespoň 1 měsíc, aby se dalo na schizofrenii usuzovat. Pan doktor tak usoudil po první návštěvě jen s ohledem na to, že to asi máme v rodině) - stále se domnívám, že to co jsem prožila, byl stav toxické psychózy. V 19ti letech jsem prošla podrobnými psycho testy, jejichž součástí byl i Rorschach test a podle nich jsem byla v pořádku. K psycho incidentu došlo v mých 26ti letech. Psychotesty jsem dále prošla i po této příhodě - cca za rok na to - rovněž v pořádku bez známek jakékoli psychické poruchy nebo deviace. Co mohu dělat, aby tato diagnóza byla "anulována"? Přece není možné, aby schizofrenik prošel několikrát psycho testy s negativními výsledky....U ošetřujícího lékaře jsem byla - tehdy mi říkal, že pokud budu 5 let bez obtíží, může mne z databáze vymazat /nebo něco v tom smyslu/. Když jsem za ním ale po 5 letech přišla, řekl, že nic takového neříkal - vzal si 30ti kc poplatek a poslal mě domů s tím, že se nedá nic dělat. Mohu něco dělat?

Anonymka

Odpověď:

Dobrý den,

Nejdříve se v odpovědi zaměříme na možnost výmazu ze zdravotnické dokumentace, předem se omlouváme za naši neschopnost nalézt pro Vás vstřícné řešení. V závěru se ale snažíme nabídnout radu jak Vaši situaci řešit jinak než výmazem, prosíme Vás proto abyste se nenechala odradit úvodem odpovědi, který může vyznívat nepříznivě.

Stávající právní úprava není změnám ve zdravotnické dokumentaci nakloněna a i v případě oprav předpokládá opravu novým zápisem a nikoliv výmazem, blíže viz § 54 odst. 4 zákona o zdravotních službách zde.

K problematice výmazu ze zdravotní dokumentace odkazujeme na dříve řešené dotazy zde a zde a dále na článek zde, nedopadají sice přesně na Váš případ, ale možná Vám poskytnou inspiraci či informace.

Dále jsme se zamýšleli nad možností žádat o výmaz soudní cestou, i zde bohužel praxe není nakloněna - odkazujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 3562/2009, ze dne 30.8.2011 dostupný zde. V citovaném rozsudku byl řešen případ muže, který se domáhal vydání své zdravotnické dokumentace za účelem aby z ní byl odstraněn zápis o jeho hospitalizaci v sedmdesátých letech, kterou označoval za vynucenou. Všechny tři soudní instance se k tomuto požadovku postavily zamítavě, i když od doby řešení sporu došlo ke změně právní úpravy, nemyslíme, že by se promítla v přístupu soudů k řešené otázce.

Další možností, kterou jsme zvažovali byla doba, po kterou se údaje ve zdravotní dokumentaci uchovávají, odkazujeme na Vyhlášku o zdravotnické dokumentaci dostupnou zde, která ve své příloze stanoví dobu pro uchovávání zdravotnické dokumentace nebo jejich částí u dokumentace o psychických obtížích, je tato doba 100 let od narození.

Ve svém dotazu neuvádíte, zda jste využila možnosti nahlédnout do své zdravotnické dokumentace dle § 65 odst. 1 o zdravotních službách, je totiž možné, že pokud jste nebyla řádně vyšetřena, nebyla Vám žádná konečná diagnóza stanovena a ve Vaší dokumentaci je tak záznam o pobytu v léčebně a medikaci, ale nikoliv konečná diagnóza.

Ve svém dotazu uvádite obavy z toho, že by Vás mohl obsah Vaši zdravotnocké dokumentace poškodit pracovně. Váš zaměstnavatel nemá možnost nahlížet do Vaši zdravotnické dokumentace a závodní lékař vydává pouze posudek jehož výsledkem je, zda jste práce schopna či neschopna a nic dalšího o Vašem zdravotním stavu se v takovém posudku neuvádí. Obvyklý postup upravený zde v § 44 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách pro posuzovaní zdravotního stavu  vychází z toho, že váš praktický lékař Vám vydá výpis ze zdravotní dokumentace, který sama donesete posudkovému lékaři. Nemyslíme, že by bylo do výpisu (jeho náležitosti podle našeho názoru nejsou upraveny zákonem) nutné uvádět informace, které nejsou rozhodné pro Vaší práce, pokud Váš praktický lékař bude mít odlišný názor, nic Vám nebrání v tom vyhledat nového praktického lékaře.

Závodním lékařům jsme se věnovali např. zde.

Pokud i přes výše uvedené přetrvávají Vaše obavy, že informace z Vaší zdravotní dokumentace uniknou k Vašemu zaměstnavateli, teoreticky Vám nic nebrání zvolit si praktického lékaře, kterému budete více důvěřovat, nebo který se bude nacházet výrazně dále od Vašeho zaměstnavatele, čímž omezíte možnost, že se něco prozradí.

Ve svém dotazu uvádíte, že zaměstnání již vykonáváte, osobně si myslíme, že největší "nebezpečí" kdy by Vás mohly staré informace z Vaši dokumentace nejvíce ohrozit je v době nástupu do něj a teď by už neměl nastat důvod, aby se někod rýpal ve Vaši minulosti.

I když jsme nebyli schopni nalézt cestu ke změně Vaši zdravotní dokumentace, doufáme že Vám naše odpovědět v něčem pomohla a pevně věříme, že Vaše zdravotní dokumentace Vám v budoucnu nezpůsobí žádné obtíže.

Vaše Férová nemocnice

 

29.1.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS