Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Akutní příjem u zubaře


Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Před 2 měsici se mi vlivem úrazu odlomil kousek zubu. Od této doby shánim zubaře, ale neúspěšně. Posledního zubaře jsem měl v místě, kde jsem studoval.
Odlomený zub mě před týdnem začal bolet, stejně tak i moudrák, proto jsem zašel na pohotovost, kde mi udělali provizorní řešení - nějaká řůžová výplň a doktorka mi řekla, že je nutné oba zuby dořešit do 14 dnů. V místě bydliště jsem obvolal všechny. Od pojišťovny jsem dostal seznam doktorů a všichni me odmítájí, ikdyž jim řeknu o akutnosti řešení. Když barazím na doktora, který přijímá nové pacienty (to jsou asi 3 z 40 lékařů), tak by mě přijmuli až v létě. Dnes jsem byl i ve fakultní nemocnici, kde mi alespoň moudrák vytrhli. Další problém je, že po lékařích žádám písemné zdůvodnění odmítnutí a i to mi odmítají napsat, i když je to jejich povinnost.
Můžete mi prosím poradit jak postupovat? Potřebuji opravdu rychlé řešení

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem je potřeba připomenout, že každý pacient má podle zákona o zdravotních službách právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování těch zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta.

Právu na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb odpovídá ale také právo poskytovatele zdravotních služeb pacienta odmítnout. Právo odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, který si poskytovatele vybral, je však velmi omezené.

Důvody, pro které může poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacienta, jsou stanoveny v §48 odst. 1 zákona o zdravotních službách, kdy těmito důvody jsou:

  • z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péčí
  • z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby

Avšak poskytovatel zdravotních služeb nesmí nikdy odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o něj z výše uvedených důvodů, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

Neodkladnou péčí se přitom rozumí taková péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožuje život nebo by mohly vést k předčasné smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo způsobují náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.

Pokud Vám lékařka v nemocnici sdělila, že je nutné daný zub doléčit během 14 dní, bude se jednat o neodkladnou péči a v takovém případě lékaři nepostupovali správně. Povinností lékaře je také vydat písemnou zprávu o nepřijetí pacienta do péče obsahující důvod odmítnutí a to včetně popisu odmítnutí. Na takový postup si můžete stěžovat a to buď u lékaře i vedoucího zdravotnického zařízení. Stížnost můžete také podat ke správnímu orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (typicky krajský úřad). Tato stížnost připadá v úvahu, jestliže byl dle Vašeho názoru Váš stav natolik vážný, že vyžadoval hospitalizaci v rámci neodkladné péče. Více informací o stížnostech naleznete na našich stránkách.

V tomto případě je ze strany lékaře, u nějž nejste registrován možný postup, kdy Vás neodkladně ošetří a následně odmítne z důvodu přetížení. Popřípadě je možné, abyste se nechal přijmout lékařem, který přijímá nové pacienty a i takový lékař je povinen, aby Vás ošetřil v případě neodkladné péče. Zpravidla si na to zubaři vyhrazují ranní hodiny, kdy je uvedeno, že akutní pacienty přijímají. Nicméně i v odpoledních hodinách by Vás buď měli ošetřit. Pokud Vás lékař odmítne ošetřit jako akutního pacienta, máte minimálně právo od něj požadovat, aby Vám vydal písemné potvrzení a v něm uvedl, proč Vás odmítá jako akutního pacienta ošetřit. Nicméně přímo na místě není možné lékaře donutit k tomu, aby Vás ošetřil. Je pouze možné na něj zpětně podat stížnost.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

18.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS