Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zpětné přiznání nemoci z povolání

Dobrý den, prosím o radu: Manžel byl v pracovní neschopnosti od 4.11.2012 do 4.11.2013 - tato nemoc běžela na 1.nemoc z povolání a dostával při ní doplácení do průměru. Ihned následovala druhá pracovní neschopnost, a to od 5.11.2013 do 20.10.2014 - ta již nebyla na nemoc z povolání, dostával tedy pouze nemocenské dávky. Po skončení těchto dvou nemocí a vyčerpání nemocenských dávek byl manžel propuštěn ze zdravotních důvodů 31.1.2015 dle §52 písm.e), tedy bez nároku na odstupné a rentu. Bylo mu řečeno, že nemůže odejít dle §52 písm.d), kdy by měl nárok na obojí, protože nebylo ukončeno řešení 2.nemoci z povolání, ke které dala podnět lékařka v r.2013. Projednávání nemoci se protahovalo z objektivních důvodů (nedostatek lékařů). Nyní v srpnu 2015 teprve přišel manželovi lékařský posudek, že nemoc z povolání byla přiznána, a to zpětně od 13.11.2013. Má od zaměstnavatele dodatečně nárok na odstupné (změnou výpovědi na §52 písm.d)) a od pojišťovny nárok na rentu po druhé pracovní neschopnosti, i když v podniku již nepracuje? Nebo alespoň na dodatečné doplacení do průměru od 13.11.2013 do 31.1.2015, kdy skončil jeho pracovní poměr? Jakým způsobem má v tomto směru vznést nárok na zaměstnavatele a pojišťovnu? Není manželovo vina, že přiznání 2.nemoci z povolání nebylo ukončeno v době výpovědi od zaměstnavatele a on tak odešel bez jakéhokoliv vyrovnání. Manželovi je 62 let a příští rok v únoru má nárok na starobní důchod, v současné době pobírá podporu na Úřadu práce. Děkuju za odpověď.

Helena

Odpověď:

Dobrý den,

náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti (dorovnání do průměrné mzdy) se řídí občanským zákoníkem. Ve Vašem případě se bude jednat o starý občanský zákoník, protože jde o uplatnění práv, která vznikla za účinnosti staré právní úpravy a řídí se tedy touto úpravou. Tento nárok se promlčuje se dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Více o této problematice se můžete dočíst zde a zde. Ve Vašem případě tyto dva roky začaly běžet ode dne, kdy jste dostali lékařský posudek o přiznání nemoci z povolání. Jelikož na toto dorovnání máte právo, doporučujeme Vám informovat o tomto nároku zaměstnavatele a předložit mu lékařský posudek o přiznání nemoci z povolání. 

Ohledně Vaší druhé otázky o změně výpovědního důvodu a dodatečného vyplacení odstupného zaměstnavatelem bychom Vám poradili zaslat zaměstnavateli email, ve kterým ho upozorníte na lékařský posudek o přiznání nemoci z povolání, který jste nyní obdrželi, a na neplatnost výpovědi dle § 52 písm. e, kterou Váš manžel dostal. Pokud na tento krok nebude zaměstnavatel reagovat nebo Vám nebude chtít vyhovět, tak bychom Vás dále odkázali na Státní úřad inspekce práce nebo na Váš Úřad práce, kde by měli mít právní poradnu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

20.8.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS