Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče ze strany personálu v domově pro seniory

Dobrý den, navštěvuji pečovatelský kurz, v rámci něhož jsem začala chodit na několiklatýdenní  praxi do nejmenovaného domova pro seniory. Zde jsem svědkem neprofesionálního  přístupu zdravotních sester a ošetřovatelek. Jedná se o případy zanedbávání péče, například zcela nedostatečné polohování a tím způsobené hluboké proleženiny. Je zde také zřejmý nezájem sester, například jejich nereagování na zvonek u postele. Chování sester je povýšené, komunikace jednostranná. Uživatelé služeb domova jsou ve svých potřebách izolováni a omezováni. Je zde například nepohyblivá, nicméně psychicky zdravá paní, která ani jednou za dobu svého pobytu v domově (2-3 roky) nebyla vyvezena ani na chvíli ven z budovy. Uživatelům se nikdo dostatečně nevěnuje, nekomunikuje, a když už, tak povýšeným (a pro uživatele tudíž demotivujícím) způsobem. Sestry neřeší, co mají, ale naopak  (například zeslabí uživatelům televizi natolik, aby ji neslyšeli). Drastický je průběh ranní hygieny, který bych jako důkaz chtěla natočit, ale nevím, jestli se mi to podaří. Z tohoto důvodu se obracím na Vás. Ráda bych podala žádost o prošetření chování celého vedení i celého pečovatelského personálu v daném domově, ale nevím, ke komu ji podat a zda také je taková žádost, bez konkrétních jmen a důkazů dostatečná. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákona o sociálních službách je každý poskytovatel sociálních služeb povinen, mimo jiné,  zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby. K podání takové stížnosti je ale legitimována pouze osoba, které je sociální služba poskytována.

Vy se však se stížností můžete obrátit na sociální odbor příslušného Krajského úřadu, nebo na inspektorát práce a v případě, že vůči poskytovateli sociálních služeb vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele kraj, můžete se obrátit i na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V případě, že by výše uvedené možnosti nevedly k nápravě, můžete podnět směřovat i k veřejnému ochránci práv.  Takový podnět však můžete podat klidně i hned, neboť ombudsman se zabývá nejen případy, kdy správní orgán řádně neprošetří Vaši stížnost, ale i přímo případy, kdy je nelidsky zacházeno s lidmi fakticky omezenými na svobodě. Informace, jak v takovém případě postupovat naleznete zde. V krajním případě, kdy by chování zdravotnického zařízení, resp. personálu, bylo natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin (např. ublížení na zdraví z nedbalosti § 148 trestního zákona) je možné podat trestní oznámení k orgánu Policie ČR nebo státnímu zastupitelství. Trestní oznámení pak musí obsahovat konkrétní skutečnosti, které nasvědčují spáchání trestného činu a i pokud je trestní oznámení podáno s určitými nedostatky, bude k němu přihlíženo, obsahuje-li indicie, vedoucí k názoru, že došlo ke spáchání trestného činu.

Co se týče Vašeho záměru natočit průběh ranní hygieny v daném zdravotnickém zařízení, v některých případech může být sporné, zda je možné bez souhlasu osob na záznamu tuto nahrávku použít jako platný důkaz. Problém by to mohlo činit především u civilního sporu, ale v trestním řízení by to podle našeho názoru neměl být problém. Případnou nahrávku proto přiložte spolu s případným trestním oznámením.

Vaše Férová nemocnice

5.5.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS