Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

vyžádání sanitního převozu na vyšetření

Mám tatínka, kterému je 77let a jezdí 2x ročně na kontrolu se srdcem do nemocnice. Vždy mu
praktický lékař vystavil žádanku a objednal mu sanitní převoz. Letos se už ale kroutí, že prý,
žádost o převoz na vyšetření má požadovat ten kdo ho na vyšetření zve, tedy lékař z dané nemocnice
Jenže ten se tomu brání a tvrdí, že je to záležitost praktika. Kde je pravda, kdo má vystavit
žádanku na převoz k vyšetření? Nebo si musí děti, kteří chodí do práce, sami dovážet na vyšetření
své rodiče, když sami jsou v pohybu omezení?
Cituji vyjádření jedné pojišťovny:
„Podle §36 zákona č.48/1997 Sb. platí, že příkaz ke zdravotnímu transportu vždy indikuje pouze ošetřující lékař – praktický lékař, ambulantní specialista a podobně,“

Tak a teď mi poraďte kdo mi to pomůže pro tatínka vyřešit. Děkuji. 

Karel

Odpověď:

Dobrý den,

na Váš dotaz odpovídá Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR.

Dle 2.24. VZP-34/2013 příkaz pro cestu do místa poskytovatele zdravotních služeb, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje, v odůvodněných případech i lékař zdravotnické záchranné služby.

 

Zároveň správně zmiňujete zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  konkrétně § 36. odstavec 1 (dostupné zde) říká, že pojištěnci je hrazena cesta ke smluvnímu poskytovateli v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.

 

Odstavec 2 pak říká, že přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

 

Tudíž ve Vámi popsaném případě má tatínek právo na bezplatný převoz, pokud není schopen se do nemocnice dostat kvůli zdravotnímu stavu sám a zároveň pokud není k dispozici bližší poskytovatel zdravotních služeb, který by onu kontrolu srdce provedl. Pokud některou z těchto podmínek nesplňuje, může si samozřejmě za sanitku zaplatit. Rozhodně ale neexistuje žádná povinnost dovážet své rodiče na vyšetření.

 

Pokud tyto podmínky tatínek splňuje, pak dle výše zmíněné Metodiky příkaz pro cestu vyplňuje ošetřující lékař. Ve Vámi popsaném případě je vyšetření (kontrola) indikováno lékařem z nemocnice, tudíž je to on, kdo by měl vyplnit příkaz pro cestu.

 

Příkaz pro cestu by tedy měl vyplnit lékař z nemocnice. Pokud se domníváte, že tatínek má na dopravu nárok a lékař přesto odmítá vyplnit příkaz, máte na výběr z několika možností.

 

Více informací naleznete ve dříve zodpovězených dotazech na stránkách Férové nemocnice zde a zde

 

Se stížností se můžete v prvé řadě obrátit na poskytovatele zdravotních služeb – v tomto případě tedy na vedení nemocnice. Další možností je pak podat stížnost k zřizovateli zdravotnického zařízení či k České lékařské komoře. ČLK na svých stránkách informuje o možnostech podání takové stížnosti. Existuje také možnost obrátit se na pojišťovnu.

 

Více o podávání stížností se můžete dozvědět zde.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

6.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS