Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vnucený lék

Bez jakéhokoli informovaného souhlasu mi v léčebně vnutili injekce Afluditenu, který mi způsobuje impotenci. Přesto moje ambulantní psychiatrička v jeho aplikaci pokračuje. Jsem nesvéprávný, jak se toho preparátu (náhradou za jiný) mám zbavit? Mám jako nesvéprávný vůbec nějakou možnost zasahovat do léčby?

Josef

Odpověď:

Dobrý den,

i v případě, že jste omezen na svéprávnosti, tak Vám je umožněno svobodně rozhodovat o lékařské péči, která je Vám poskytována, pokud jste schopen pochopit cíl léčby a její důsledky. Pokud jste ale byl soudním rozhodnutím zbaven rozhodování v oblasti zdravotní péče, musí o této léčbě rozhodnout Váš opatrovník. Pokud tedy nesouhlasíte s léčbou, která je Vám aplikována, domluvte se s opatrovníkem, aby podnikl kroky k jejímu ukončení, případně sepište negativní revers. MKáte také nárok na náležité poučení a projevení názoru co se léčby týče.

V takovém případě je sice na konečném rozhodnutí opatrovníka, ten by Vás měl ale vyslechnout, měl by jednat ve Vašem zájmu a dbát Vašich přání, a pokud tedy k tomu není Vážný důvod, měl by na Vaši žádost tuto léčbu odmítnout. Na jednání Vašeho opatrovníka by měl dohlížet soud, který ho ustanovil. Pokud máte tedy pochybnosti o tom, že opatrovník jedná ve Vašem zájmu, můžete dát podnět soudu, aby jednání opatrovníka prošetřil. Zásahy do Vaší tělesné integrity, tedy i léčebné zákroky, jsou jistě důvod, pro který by měl soud brát na tento podnět zřetel a jednání opatrovníka přezkoumat a jde-li o zákroky se závažnými následky, nesmí opatrovník dokonce takový zákrok odsouhlasit bez přivolení soudu.

Nový občanský zákoník navíc umožňuje na Vaši žádost nebo žádost jiné osoby Vám blízké ustanovit tzv. opatrovnickou radu. Stručně jde o radu složenou z volených osob z okruhu Vašich blízkých, Vašich příbuzných a přátel. Tato rada pak dohlíží na jednání Vašeho opatrovníka, schvaluje některá jeho rozhodnutí a může soudu navrhnout i jeho odvolání či dokonce přímo zrušení opatrovnictví.

Je také možné, že jste sice omezen na svéprávnosti, ne však v rozsahu, který Vás omezuje posoudit lékařskou péči a pochopit poučení o ní. Pak můžete o své léčbě rozhodovat sám bez opatrovníka. Zde záleží na rozhodnutí soudu, v jakém rozmezí Vás na svéprávnosti omezil.

Vaše Férová nemocnice.

19.9.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS