Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Syn zanechal starého rodiče v ambulanci

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak postupovat, když syn doveze otce na kontrolu a pak odjede a nechá otce v čekárně. Otec bydlí sám, v jiném městě. Na zvládnutí samostatné dopravy po vyšetření už mentálně nestačí. Jak máme jako zdravotníci postupovat? Opakovaně jsme upozorňovali, že otec potřebuje už soc. péči, ale nezařídil nic, že je to moc drahé. Zajišťovat sociální hospitalizaci narychlo (obvykle v pátek odpoledne) prakticky nelze.
Poslat otce taxíkem domů, kde bude sám, volat PČR? Děkuji za odpověď

PetV

Odpověď:

Dobrý den,

z vašeho dotazu vyplývá, že jde o staršího pacienta, který v podstatě vyžaduje péči a doprovod. Zároveň je plně svéprávný (tzn., soud dosud nerozhodl o omezení jeho svéprávnosti a neurčil mu opatrovníka) a jeho rodina mu nezajistila žádné potřebné sociální služby. Konkrétně vás zajímá, jak postupovat, když se pacient dostaví na vyšetření, ale nemá zajištěn odvoz domů. 

V případě, že by samostatnou přepravu pacienta domů ze zdravotnického zařízení vylučoval zdravotní stav pacienta, může mu ošetřující lékař vystavit tzv. příkaz ke zdravotnímu transportu. Na jeho základě může být pacient převezen zdravotní dopravní službou k lékaři a zpět do svého bydliště na náklady zdravotní pojišťovny. Podle vyjádření VZP může být omezení kognitivních schopností (např. demence) nebo jiná psychická porucha důvodem pro vydání příkazu ke zdravotnímu transportu (není ale vhodné využívání "rychlé" záchranné služby). Není tedy nutně třeba volat taxi nebo jiného soukromého dopravce. Na druhou stranu je v takovém případě vhodné předem zjistit, zda bude transport zdravotnickou dopravní službou k dispozici v době vyšetření pacienta.

Toto opatření samozřejmě neřeší problém, jak vyřešit nedostatečnou péči rodiny o pacienta. Dále uvádíme několik možných cest, jak můžete postupovat. Při výběru vhodného řešení vám doporučujeme zvážit, jak silné je vaše podezření, že pacient nemá náležitou péči (např. zda se jedná o opakovaný incident, kdy ho rodina u lékaře nevyzvedne, jaké další informace pacient poskytl, zda jsou patrné nějaké fyzické známky apod.).

Pokud nemáte přímo podezření na to, že je pacientovi ze strany jeho příbuzných ubližováno (např. je zanedbáván tak, že by se mohlo jednat o trestný čin), nemyslíme si, že je vhodným řešením volat Policii ČR. Ta totiž nemá v dané věci žádné pravomoci, a její vliv na chování rodiny k pacientovi tak může být přinejlepším "odstrašující". 

Po dobu, kdy je formálně pacient stále plně svéprávný, přestože jeho mentální stav mu již neumožňuje plně se starat o jeho záležitosti, není mu možné "vnutit" jakékoli sociální služby, pokud by s nimi nesouhlasil. Zároveň ale bude v jeho rozhodování velkou roli hrát názor členů jeho rodiny, kteří, jak uvádíte, s poskytováním žádných sociálních služeb nesouhlasí.

Domníváme se, že proto by bylo vhodné obrátit se na orgán, který může pracovat přímo s rodinou pacienta a doporučit jim sociální služby, které jsou odpovídající jeho stavu a potřebám. Můžete se obrátit na sociální odbor obecního úřadu s rozšířenou působností, pod nějž spadá obec, kde pacient žije, a předat jim informace, kterými disponujete. Pokud by jakýkoli podnět podával ošetřující zdravotník, potom musíme upozornit na povinnost zachovávat lékařské tajemství (podnět by tedy měl formulovat tak, aby neobsahoval konkrétní informace o zdravotním stavu pacienta, jen obecná pozorování). Sociální pracovnice obecního úřadu, pokud s nimi bude rodina spolupracovat, budou mít možnost na místě ověřit, zda má senior zajištěnou dostatečnou péči.

Alternativně můžete přímo pacientovi nebo jeho rodině doporučit kontaktování některého z četných občanských sdružení, které se zabývají ochranou seniorů. Jde např. o sdružení Život 90, které nabízí krizovou linku, sociální a terénní poradenství.

V krajním případě se můžete obrátit na okresní soud příslušný podle místa bydliště pacienta a navrhnout omezení jeho svéprávnosti. Bylo by pak vhodné uvést i vám známé skutečnosti, tedy že rodina pacienta o něj nepečuje tak, jak to vyžaduje jeho zdravotní stav, a uvést konkrétní příklady. Soud by v případě omezení svéprávnosti rozhodl o určení opatrovníka, který bude nadále odpovědný za zajištění péče o pacienta, např. zvolením vhodných sociálních služeb.

Pokud by naopak pacient již byl omezen na svéprávnosti a měl určeného opatrovníka, můžete se obrátit na okresní soud příslušný podle bydliště pacienta a ohlásit zde, že určený opatrovník zanedbává péči.

Dalším krajním řešením je obrátit se na Policii, a to v případě, že budete mít podezření na týrání a závažné zanedbávání péče. 

Jen pro úplnost bychom dodali, že v daném případě by tzv. sociální hospitalizace, která je sociální službou hrazenou státem, nebyla vhodná. Pacient totiž nebyl předtím hospitalizován v nemocnici kvůli zdravotnímu stavu, pouze se dostavil na vyšetření. Jiná by byla situace, kdyby po vyšetření byl hospitalizován, a následně by nemohl být pro nesoběstačnost propuštěn domů, tehdy by připadala v úvahu tzv. sociální hospitalizace.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

20.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS