Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost k České lékařské komoře

Dobrý den

V tuto chvíli sem v kontaktu s paní z nemocnice, kterou jsem již taktně urgoval, cože se s " připravováním " zdravotní dokumentace děje. 19.11 jsem vznesl požadavek, že prosím o její připravení. Je to tedy 10 pracovních dní a informaci o připravené dokumentaci stále nemám.

Dále mi přijde podivné, že pár dní po tom, co jsem vznesl podnět k prošetření na Česká lékařská komora (dále jen ČLK), mě kontaktovala z této instituce osoba, že jistý lékař  (toho času ošetřující) by si se mnou rád na půdě ČLK sjednal schůzku a mojí stížnost projednal osobně právě tam.

 Rád bych se Vás tedy zeptal ještě jednou:

1 ) Opravdu ČLK nemá zákonné oprávnění k vyzvednutí lékařské zprávy ( pořízení opisu, nebo jiné kopie ) za účelem projednání stížnosti na jednání ošetřujícího lékaře? ( s vyzvednutím osobně v zásadě nemám problém, jen se mi přestávají některé praktiky ohledně " připravování " líbit. ) Tj. začínám mít pocit, že vše podivně dlouho trvá, ač podle mého názoru nejde o nikterak procesně složitý úkon.  

2)  Je v souladu se zákonem nebo jinými standartními postupy, např. dané nemocnice, vyzývat lékaře prostřednictvím ČLK k projednání stížnosti v jakémsi soukromém duchu, byť na půdě ČLK?

3)  Moje poslední otázka. Opravdu začínám mít pocit, jakoby se vydání dokumentace zdržovalo záměrně ( např. že opravdu k nějakému pochybení lékaře došlo ) viz. druhá část mé první otázky. Tak tedy. Jsem nějak chráněn, že dostanu k dispozici k nahlédnutí opravdu originál? Není možné nějak do dokumentace zpětně zasahovat? Například " Podstrčit "  mi nějakou složku dokumentů, kde budou údaje, které nejsou napadnutelné?

Ještě jednou bych chtěl upřímně ocenit a poděkovat za Vaší pomoc a rady které mi opravdu moc pomáhají.

Pa

Odpověď:

Dobrý den,

 začnu krátkým shrnutím vašich oprávnění k nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Máte plné právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie.  Nahlížení probíhá tak, že o tom informujete nemocnici, která Vám to musí okamžitě umožnit. Je možné jisté zpožděni, třeba den nebo dva, z provozních důvodů.

Pokud si nemůže sám zajistit pořízení kopie, tak máte právo to požadovat po nemocnici. Ta Vám musí kopii zajistit do 30 dnů. Za tuto službu může požadovat úhradu nákladů vynaložené na pořízení kopie (tady například cenu papíru), případně zaplacení nákladů spojených s posláním dokumentace, pokud si ji nevyzvednete sám (například poštovné).

Nyní se dostaneme k vašim dotazům:

1) Česká lékařská komora si může sama vyžádat zdravotnickou dokumentaci pro prošetření stížnosti. Má na to ze zákona právo. V případě bližšího zájmu se můžete podívat na již odpovezené dotazy na této poradně, například zde.

2) Nejprve probíhá předběžné šetření, kdy je zjištěno vyjádření lékaře proti kterému stížnost směřuje. Tomu je poté poskytnut jistý čas, kdy může předložit důkazy ve svůj prospěch. Poté se teprve rozhoduje o zahájení disciplinárního řízení. V případě bližšího zajmu se můžete podívat zde

3) Zpětné pozměňování zdravotnické dokumentace zákon v žádném případě neumožňuje. Pokud by se tak stalo, došlo by k závažnému porušení zákona. Pokud z tohoto máte obavy, tak si můžete pořídit pořídit kopii. Postup jsme již uvedli výše.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

17.12.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS