Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Správný postup léčení v nemocnici a následná péče

Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, jak mohu postupovat, když mám pochyby, jestli můj tatínek dostává adekvátní zdravotní péče vzhledem k jeho současnému zdravotnímu stavu, který se mi zdá kritický. Před třemi týdny se dostal do nemocnice se zlomenou kostí paty. Poté byl přesunut do nemocnice následné péče. Minulý týden ještě vtipkoval a mluvil. Poté se u něj objevil silný zánět močového měchýře, horečka a dostal antibiotika. Od minulé soboty leží a moc nevnímá. Dostává infuze, moc nejí, ale antibiotika prý zabraly. Dnes jsem u něj byla, pořád mi chtěl něco sdělit, jako kdyby ho bolelo srdce. Měřila jsem mu tep, jelikož žádné sledovací zařízení kromě dávkování infuze tam není. Byl studený. Jeho stav se od minulé soboty drží zhruba na této velmi špatné úrovni a já se ptám, proč nemá alespoň nějaké sledovací zařízení? Neměl by být spíše na jednotce intenzivní péče? Jak zajistit lepší péči pro mého 85-ti letého otce? Chci ho dostat zpět do nemocnice. Nevím, na koho se s tímto požadavkem obrátit. Prosím, pomozte.

Je možné získat od ošetřujícího lékaře vytištěnou podobu jeho aktuálního zdravotního stavu?

Děkuji.

Shari

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto, co se stalo Vašemu tatínkovi. Bohužel v naší poradně pracují pouze právníci a ne lékaři, proto nedokážeme posoudit, jestli je postup zdravotníků v případě Vašeho tatínka lékařsky správný nebo ne. Ale níže Vám nastíníme právní postup, jak se bránit.

Abyste mohla zjistit aktuální zdravotní stav Vašeho otce, je třeba, abys Vás k tomu Váš tatínek pověřil (budete osobou pověřenou k nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace). Jestliže je zdravotní stav Vašeho tatínka natolik závažný, že není fyzicky schopen Vám tento souhlas udělit, i přesto máte právo do zdravotnické dokumentace nahlédnout, protože jste dcerou pacienta. Lékaři by Vám mohli odepřít právo nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, jestliže Váš tatínek pro Vás nahlížení do dokumentace zakázal. Jako osoba, která má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace, máte zároveň právo na pořizování kopií celé dokumentace (například vypálení elektronické zdravotnické dokumentace na CD, naskenování papírové verze zdravotnické dokumentace, písemná kopie).

Dále zejména doporučujeme obstarat si odborné stanovisko druhé lékařky. Toto hodnocení Vám pomůže obhájit své nároky u nemocnice a pomůže Vám blíže odhadnout Vaší situaci a vyhlídky. Současný ošetřující lékař Vašeho tatínka má povinnost Vašemu tatínkovi poskytovat odpovídající zdravotní péči a v případě, že to zdravotní stav Vašeho tatínka vyžaduje, ho nechat převézt do nemocnice. Na schůzce s ošetřujícím lékařem Vašeho tatínka trvejte na tom, aby Vám lékař vysvětlil zdravotní stav Vašeho otce a také trvejte na hospitalizaci svého tatínka. Přijetí do nemocnice je podmíněno závažným zdravotním stavem pacienta, o čemž rozhoduje ambulantní/nemocniční lékař na příjmu.

Jestliže po získání veškeré dokumentace  a po schůzce s lékařem nedosáhnete toho, co jste chtěla, můžete se obrátit na nemocnici a vznést stížnost na tento postup. V případné stížnosti uveďte konkrétního ošetřujícího a rozhodujícího lékaře, v čem spatřujete nesprávný postup a čeho se domáháte. Tuto stížnost adresujte přímo nadřízenému ošetřujícího lékaře. Ke stížnosti přiložte kopii zdravotní dokumentace, stanovisko lékařky a čeho se domáháte. Vzory stížností naleznete zde.

Na ošetřujícího lékaře můžete také podat stížnost u České lékařské komory. Toto podání je zdarma, avšak je časově limitované jedním rokem od dané události. U této stížnosti uveďte vše, co ve stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb. Více informací k této stížnosti naleznete zde.

S přáním všeho dobrého,

Vaše Férová nemocnice

19.3.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS