Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Sdělování informací o zdravotním stavu rodině

Dobrý den,

pracuji jako sociální pracovnice v domově pro seniory a právě řešíme problém se sdělováním informací o zdravotním stavu. Syn naší klientky by chtěl být informován, s čímž ona souhlasí, ale nevíme, co ještě jsou informace o zdravotním stavu a co už ne.

Zajímal se např. zda má maminka ještě průjem, zvrací, jestli ji nebolí hlava a chtěl tyto informace po ošetřujícím personálu, který zdravotní stav nezná a nesmí nikomu sdělovat. Bavlili jme se o tom se zdravotní sestrou a lékařem a ti se domnívají, že údaje o průjmu a zvracení jsou taky zdravotní stav a sdělovat je smí pouze lékař.

Ale vzhledem k tomu, že nejsme nemocnice, lékař tu je pouze jednou týdně několik hodin a rodiny chtějí informace kdykoliv, zdravotní sestra - která nesmí nic sdělit je tu úplně zbytečná. Prosím o informaci, zda zdravotní sestra smí informovat o zdravotním stavu, nebo alespoň o běžných věcech - jako ten průjem, zvracení a zda o nich může poskytnout informaci ošetřovatelský personál (přímá obslužná péče).

Děkuji

 

schmudlina

Odpověď:

Dobrý den,

úprava lékařského tajemství je v podstatě jen upřesněním obecné úpravy ochrany osobních údajů, podle které platí, že nikdo nesmí zacházet s cizími osobními údaji bez jeho vědomí a souhlasu. Účelem této zvláštní úpravy je jednak zabránit nepovolaným osobám v přístupu k osobním údajům, ale také umožnit co nejlepší informovanost pacientů a případně osob, které pacient určí - třeba syna.

Za tímto účelem zákon umožňuje, aby pacient dal souhlas s informování jiné osoby, který se poznamená do zdravotnické dokumentace. Z hlediska zdravotnického práva je osobou, která je povinna  informovat pacienta a jím pověřené osoby "zdravotnický pracovník", tento pojem zahrnuje také zdravotní sestru.

Pokud si tedy lékař nechá souhlas s informováním syna o zdravotním stavu udělit, může(a na jeho žádost i musí) informace podávat jak on, tak zdravotní sestra.

Postavení ošetřovatelského personálu zdravotnické právo přímo neřeší, ale platí, že o svých osobních údajích rozhoduje každý člověk sám. Nejvhodnějším řešením z vaší strany by bylo vyjít vstříc přání vaší klientky a pro jistotu ji požádat o písemný souhlas, který by její přání dokazoval, například následujícího znění:

Já, níže podepsaná *jméno, bydliště datum narození klientky*, si přeji, aby byl *jméno, bydliště datum narození syna* do až do odvolání detailně informován ošetřovatelským personálem o mém pobytu v *označení vašeho zařízení* včetně informací, které jsou ošetřovatelskému personálu z jeho činnosti známy o mém zdravotním stavu.

*podpis*

Takovýto prostý písemný souhlas by měl bez problémů umožnit vašemu ošetřovatelského personálu říct synovi vše, co je jim běžně známo a pokud ho budete mít uložen ve svojí dokumentaci, bude dostačovat k vaší obraně v případě, že by došlo k nějakému problému. Nezdravotnický personál ale nesmí vstupovat do zdravotnické dokumentace, takže pokud bude syn vaší klientky potřebovat nějaké specifické informace, které vašemu personálu nejsou známy, bude se muset obrátit na lékaře nebo sestru, kteří jsou povinni informace poskytnout.

Vaše Férová nemocnice

 

14.3.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS