Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Reklamace zubní náhrady a opravy zubní náhrady

Dobrý den,

Mám první zubní náhradu (horní i dolní) s nadstandardní výztuhou zhotovenou koncem září 2014. Nahoře ji drží jeden háček a dole dva. Po cca. dvou a půl měsících se mi ulomil na horní náhradě háček a byla provedena jeho oprava - výměnou za jiný, silnější. Nyní, opět po téměř shodné době mi praskl znova. Teď už neupadl, ale praskl ještě v "těle" náhrady, také se volně protáčí a vysunuje. Předpokládám, že tato oprava bude provedena ještě v záruce. Jaké mám práva a možnosti v případě opakované závady po např. dalších třech měsících? Je daná nějaká záruční lhůta na opravu?

Od začátku jsem upozorňoval na to, že se mi náhrada při jídle lehce kýve ze strany na stranu a i při malém tlaku na horní přední zuby se mi uvolní a vyklopí.

U dolní náhrady mi zase kov za pravým zubem odřel sklovinu a zub se tak stal velmi citlivý na teplé, studené a také po stránce chuťové (cukr, sůl a pod.). Myslím si, že ten kov je příliš nízký - horní hrana končí někde v polovině zubu. Lze nějak řešit i tento problém?

Děkuji za odpověď.

V. D.

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s odpovědí, které bylo způsobeno velkou pracovní vytížeností naší poradny, doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak přínosná.

Zhotovování zubních náhrad podřazuje občanský zákoník (OZ) pod smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel (ve vašem případě zubař) zavazuje zhotovit objednateli tedy Vám dílo, kterým je zubní náhrada, tento smluvní typ dopadá na široký okruh vztahů, od zhotovování zubních náhrad až ke stavbě domu.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo bez vad, pokud Vám zubní náhrada praská, kýve se a odírá sklovinu, tak dílo vady má a  lze uplatnit právo na jejich odstranění dle § 2165 OZ. Toto právo lze uplatnit v době dvou let od zhotovení díla. OZ pamatuje i na snahu zhotovitelů zkracovat tuto zákonem zaručenou dvouletou dobu tak, že v § 2168 uvádí,   "ujednají-li prodávající a kupující (obdobně zhotovitel a objednatel) zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání.", z čehož pro nás vyplývá, že záruční doba Vám nekončí v březnu 2015, ale až v září 2016.

O uplatnění vad si od zubaře vyžádejte potvrzení, o tom jaké vady a kdy jste uplatnil. Povinnost vydat toto potvrzení je zhotoviteli uložena v § 2173 OZ.

Pokud zubní náhrada nesplňuje svou kvalitou obvyklou jakost, kýve se a odírá sklovinu, máte právo na odstranění těchto vad (opravu), pokud odstranění není možné, můžete se domáhat až dodání nové zubní náhrady dle § 2169 OZ. Pokud by se Vady vyskytovaly opakovaně a bránily Vám v užívání náhrady, vznikne Vám právo od smlouvy odstoupit, což by znamenalo, že byste zubní náhradu vrátil a dostal zpět kupní cenu, v takovém případě by asi bylo vhondé zvážit změnu zubního lékaře.

S přáním nalezení úspěšného řešení,

Vaše Férová nemocnice

9.3.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS