Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Propuštění nevyléčeného pacienta z nemocnice

Dobrý den,


pokusím se stručně popsat můj problém, maminka mého přítele měla jít na výměnu kloubního kyčle v polovině prosince 2016, v den operace ji poslali umýt, maminka spadla a zlomila si krček na druhé kyčli, tu ji zoperovali hned ten den místo dlouhodobě nemocné nohy, pak byla na rehabilitaci, poté, co ji to pojištovna přestala hradit si ji prohazovali všude možně jako horký brambor a operovaná noha nešla rozhýbat tak, aby byla možná operace nemocné kyčle. Pak ji přišli na to, že má nádor na mozku, který hned úspěšně vyoperovali ve fakultní nemocnici, pak ji vrátili zpět do nemocnice v jiném městě, kde místo rehabilitace leží, protože při špatné manipulaci s maminkou se ji skřípl nerv v zádech a nakonec je z toho ischias, a teď když se nemůže ani hnout, nemůže se postavit na nohy, protože je nemá v pořádku, je prakticky ležák, který se nedokáže ani otočit. Přehazují si ji z oddělení na oddělení, mám pocit, že ji nikdo nechce mít na starost a dávají od toho ruce pryč. Teď řekli, že maminka bude znovu chodit je 50 na 50, a že jim pojištovna odmítá hradit další pobyt a léčbu, takže maminku chtějí poslat domů nebo na LDN. Můžou pacienta kterému se v nemocnici zhoršil stav kvůli špatnému zacházení a není vůbec vyléčený, poslat domů? S přítelem už si nevíme rady jak postupovat dál.

Moc děkuji za odpověď.

Eva318

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že maminka Vašeho přítele není schopna se sama o sebe postarat a vyžaduje zdravotnickou péči. Dle §48 odst. 2 zákona o zdravotních službách může poskytovatel zdravotních služeb ukončit jejich poskytování jen ze zákonem stanovených důvodů, těmi jsou např. předání pacienta do péče jiného poskytovatele, nesouhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb nebo pominutí důvodů pro poskytování služeb. Ve Vašem případě chce nemocnice poslat maminku domů pravděpodobně právě na základě pominutí důvodu pro poskytování služeb, s tím Vy ale nesouhlasíte, jelikož jak píšete maminka podle Vás vyléčená není.

Můžete se tedy zkusit obrátit na ošetřujícího lékaře maminky, aby se k této otázce vyjádřil, případně nesouhlas s propuštěním maminky z péče konzultujte s primářem oddělení či přímo vedením nemocnice. Mohlo by Vám také pomoci vyžádat si posudek od jiného lékaře, který by se vyjádřil k tomu, zda je maminka vyléčena nebo nikoliv, a je proto vyžadována její další hospitalizace nebo její zdravotní stav dovoluje propuštění do domácí péče.

Další možností je změnit zdravotnické zařízení. Jak vyplývá z §28 zákona o zdravotních službách má pacient právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, který by odpovídal jeho zdravotním potřebám. Zkuste tedy kontaktovat jinou nemocnici a dotázat se, zda by maminku nepřijali do jejich péče. Stejně tak se můžete obrátit na různá centra poskytující pomoc v oblasti sociálních služeb, která by se o maminku mohla postarat. Případně by Vám mohla poradit také zdravotní pojišťovna či ošetřující lékař. 

Ze zdravotního pojištění je hrazena péče, která splňuje podmínky stanovené §13 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Obecně platí, že léčba musí odpovídat zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, léčba musí být dostatečně bezpečná a v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Zdravotní pojišťovna jako veřejná instituce je odpovědná za zajištění dostupnosti hrazené léčby, za současného posouzení, zda konkrétní léčba splňuje podmínky úhrady. V případě, že zdravotní pojišťovna odmítá hradit, má pacient-pojištěnec následující možnosti: 
a) uhradit si léčbu z vlastních finančních prostředků 
b) zažádat pojišťovnu o mimořádnou úhradu péče jinak nehrazené v souladu s §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzn. jedná-li se o jedinou možnost z hlediska zdravotního stavu pojištěnce)
c) napadnout stanovisko zdravotní pojišťovny, domnívá-li se, že by měla být zdravotní péče hrazena.


Domnívá-li se tedy pacient, že nárok na úhradu zdravotní péče má, ale pojišťovna tvrdí opak, může pacient napadnout zamítavé stanovisko zdravotní pojišťovny. Nejprve by bylo vhodné obrátit se na zástupce zdravotní pojišťovny a s nimi vzniklou situaci řešit, dále je možné předložit stížnost Ministerstvu zdravotnictví či obrátit se na Veřejného ochránce práv. V krajním případě je možné také spor řešit soudní cestou, což je však časově i finančně poměrně náročné. Více o této otázce se dočtete v tomto dokumentu.  

Co se pak týče zhoršení zdravotního stavu, můžete na špatné zacházení ze strany zdravotnického personálu podat stížnost. Více o podávání stížnosti naleznete na našich webových stránkách zde.     

Další možností, která se nabízí, je podání soukromoprávní žaloby na náhradu škody či nemajetkové újmy. V takovém případě však doporučujeme vyhledat pomoc právníka, jejich seznam naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

4.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS