Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přeložení pacienta do nevhodného zdravotnického zařízení

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně mojí maminy. Měla vážnou dopravní nehodu, po které byla letecky transportována do nemocnice. Zde proběhly všechny potřebné operace a byla přeložena na JIPku, její stav byl vážný a byla v umělém spánku. Až do této doby nemůžu proti lékařům a sestřičkám říct jedno špatné slovo.

Pak byla ovšem mamina přeložena na lůžkovou část, kde už to šlo od desíti k pěti. Nezájmem sester počínaje, neochotou lékařů konče. Mamina byla stále ve vážném stavu tzv. vigilní kóma. Podstoupila další operaci, zavedení drenu, který ji měl odvádět mozkomíšní mok z hlavy do břicha. Vše mělo být údajně v pořádku. Avšak druhý den, když jsem přišla na návštěvu, mi bylo řečeno, že je mamina opět na sále, že byl dren špatně zaveden a že se zákrok musí provést znova. Což bylo pro maminu v tomto stavu naprosto vyčerpávající. V nemocnici si pobyla cca měsíc a půl. A to z toho důvodu, že mi bylo řečeno, že je mamina odoperovaná a zahojená a že už v nemocnici vlastně nemá co dělat. I když její stav vigilního kóma přetrvával.


Byla mi nabídnuta zařízení vzdálená několik desítek kilometrů, kam bych maminu mohla nechat převézt. Když jsem trvala na tom, že by bylo nejlepší, aby mamina zůstala v místě našeho bydliště, (z důvodu každodenních návštěv) bylo mi řečeno, že je všude plno. Takže pokud si nevyberu z již zmíněných zařízení, tak si mám vybrat něco sama. Co jiného mi tedy zbývalo. Vybrala jsem si sociální, ne zdravotnické zařízení o kterém jsem lékařům řekla. Převoz z nemocnice se konal hned druhý den (neuvěřitelná rychlost).


Zjistila jsem, že sociální zařízení pro člověka v jejím zdravotním stavu není to pravé, takže jsem začala hledat nové možnosti. Když už jsem konečně měla čas a lékaři mě nepopoháněli, zkonzultovala jsem její přesun s primářkou z jiné nemocnice. Ta mi s vyděšeným výrazem řekla, jak si vůbec nemocnice mohla dovolit nechat maminu převézt. Asi po týdnu v sociálním zařízení dostala mamina horečky a byla převezena do městské nemocnice, kde druhý den zemřela.


Ptám se tedy, jestli a jak mám řešit postoj nemocnice, která nechala maminu převézt, i když byla v takovém stavu v jakém byla.
Děkuji

Nicole

Odpověď:

Dobrý den,

z popisu Vaší situace usuzujeme, že nejste spokojena s přístupem a postupem, který vedla nemocnice k případu Vaší matky. Pokud si nejste jistá, zdali nemocnice postupovala s nejlepší a nejvhodnější péčí, můžete se bránit a případně získat určité zadostiučinění jako omluvu a mimosoudní vyrovnání.

Pacient má nárok na vyšetření a zdravotní péči, kterou nutně potřebuje, a to ve spádové nemocnici, pod kterou patří. Důvody, proč někoho odmítnout přijmout, jsou velmi omezeny. Pokud je o pacienta již v nemocnici pečováno, důvody pro přeložení musí být vždy pečlivě zváženy lékařem na základě zdravotního stavu. Přeložení pacienta tedy musí mít důvod v jeho zdravotním stavu. Pokud by takové rozhodování mělo ohrožovat zdraví pacienta, jedná se o jednání protiprávní. Lékař by Vás také neměl nutit vybrat si zařízení, které by bylo pro zdravotní stav pacienta nevhodný. V případě vlastního výběru zařízení by měl z vlastní iniciativy upozornit na nevhodnost daného zařízení vzhledem ke zdravotnímu stavu. Neměl by tedy "souhlasit" s přeložením vážně nemocného pacienta do zařízení, kde bude ohrožen jeho život a kde mu nebude možné poskytnout náležitou zdravotní péči.

Nejprve doporučujeme si zajistit veškerou zdravotní dokumentaci Vaší matky. Na nahlédnutí a pořízení kopií této dokumentace máte jako osoba blízká zesnulého nárok a lékaři by Vám měli vyhovět. Dále zejména doporučujeme obstarat si odborné stanovisko druhé lékařky- například primářky, se kterou jste konzultovala stav Vaší matky. Toto hodnocení Vám pomůže obhájit své nároky u nemocnice a pomůže Vám blíže odhadnout Vaší situaci a vyhlídky.

Po získání veškeré této dokumentace se obraťte na nemocnici a vzneste stížnost na její postup. V této stížnosti uveďte konkrétního ošetřujícího a rozhodujícího lékaře, v čem spatřujete nesprávný postup a čeho se domáháte. Tuto stížnost adresujte přímo nadřízenému ošetřujícího lékaře. Ke stížnosti přiložte kopii zdravotní dokumentace, stanovisko lékařky a čeho se domáháte. Můžete se domáhat jak omluvy, tak i finančního zadostiučinění za následky, které byly nesprávným rozhodnutím způsobeny. Vzory stížností naleznete zde.

Na ošetřujícího lékaře můžete také podat stížnost u České lékařké komory. Toto podání je zdarma, avšak je časově limitované jedním rokem od dané události. U této stížnosti uveďte vše, co ve stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb. Více informací k této stížnosti naleznete zde.

Pokud by žádný z těchto postupů neměl výsledky, nemocnice by s Vámi nekomunikovala a Komora by Vaši stížnost odmítla, zvažte i podání žaloby. Předchozí podání stížností nezastavuje běh promlčecích lhůt, proto vše důkladně prodiskutujte s právníkem, který Vám pomůže překonat formální požadavky na vedení soudního řízení, pomůže Vám obhájit své nároky, odhadne případný výsledek, pohlídá promlčecí lhůty apod. Nemáte-li svého právníka, pak vyzkoušejte vyhledávací formuláře na internetových stránkách České advokátní komory nebo Potřebuji právníka.

Vaše Férová nemocnice

17.7.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS