Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Práva opatrovníka

Dobrý den, matka trpí Alzheimrovou chorobou, těžkou demencí, je zbavená způsobilosti a já jsem její opatrovník. Je umístněna v Domově se zvláštním režimem. Celý důchod mají oni, disponují s ním. Stav matky se natolik zhoršil, že musela být hospitalizovaná v PL a ještě 3 měsíce tam asi bude. Bylo mně řečeno, že její důchod je tak malý, že oni nejsou schopni zaplatit regulační poplatky za matku a já také ne, jsem nezaměstnaná a nepobírám žádné sociální příspěvky. Její celý dosavadní důchod jde na provoz ústavu, v kterém momentálně není. Jak mám postupovat.

Bessy

Odpověď:

Dobrý den,

jako opatrovník Vaší matky jste zároveň správcem jejích finančních prostředků a majetku. To znamená, že pokud se jedná o běžné výdaje, jste o nich oprávněna rozhodovat sama. Pokud by však šlo o vyšší částku (např.: koupi nemovitosti), je vždy nutné požádat soud o povolení daného právního úkonu.

Pokud jde o úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem, jejich maximální výše činí za ubytování 200 Kč/den, za stravu 160 Kč/den. Podle § 73 zákona o sociálních službách však platí, že aspoň 15% příjmu musí zůstat klientovi, tedy Vám jako opatrovníkovi. Ve Vašem dotazu není zmíněno, zda je maminka příjemkyní jen důchodu nebo pobírá i příspěvek na péči. Pokud by pobírala i příspěvek na péči, zůstal by tento domovu, ale úhradu za stravu by v případě, že je hospitalizovaná v PL, platit neměla. Je však možné, že bude potřeba i nadále platit úhradu za ubytování, pokud tam pro Vaši matku mají lůžko. To je potřeba zjistit z konkrétních smluvních podmínek Domova.

Nejprve by bylo vhodné kontaktovat domov a vysvětlit jim, že jako opatrovník své matky jste povinna starat se o její finanční prostředky. Důchod Vaší matky by tak neměl být posílán na jejich účet, nýbrž na Váš (jako opatrovník však máte povinnost pro opatrovaného vést zvláštní a transparentní účetnictví, které jste povinna na požádání předložit soudu). Je také potřeba kontaktovat příslušný orgán správy sociálního zabezpečení zodpovědný za distribuci sociálních dávek, prokázat se jako opatrovník matky a požádat, aby byl její důchod posílán na Váš účet. Poslední možností by bylo obrátit se na soud.

Jak již bylo výše zmíněno, není z dotazu jasné, zda Vaše matka pobírá i jiné sociální dávky než invalidní důchod. Je možné požádat o tzv. příspěvek na péči. Ten je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. O příspěvek na péči lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce. Žadatel musí vyplnit žádost o příspěvek na péči, který je dostupný na pobočce Úřadu práce nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde můžete najít i další podrobnosti o řízení a výplatě příspěvku.

Dále je možné, že i vy sama splňujete podmínky pro nárok na některých z příspěvků státní sociální podpory. V úvahu připadají dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení. Dávky v hmotné nouzi jsou určeny pro osoby s nedostatečnými příjmy. Zda splňujete konkrétní podmínky jednotlivých druhů dávek v hmotné nouzi, zjistíte na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Na těchto stránkách naleznete i formulář pro podání žádosti, který je k dispozici i na krajských pobočkách Úřadu práce, kde je potřeba ho podat. Příspěvek na bydlení poskytuje stát rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % těchto příjmů je nižší než příslušné náklady stanovené zákonem. Žádost se opět podává na krajské pobočce Úřadu práce, kde je dostupný i příslušný formulář, který naleznete v elektronické podobě zde.

Vaše Férová nemocnice

27.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS