Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Platby v domově pro seniory

Dobrý den, dle zákona č. 108/2006 par. 73 náleží domovu pro seniory celý příspěvek na péči. Klient domova uzavřel před přiznáním příspěvku smlouvu ve výši cca 8400 Kč měsíčně na stravu a ubytování vč. péče. Po cca 1 měsíci mu byl přiznán příspěvek na péči, který si celý ponechal Domov s odvoláním na uvedený zákon. Dotaz zní: Je skutečně klient povinnen platit ze svého důchodu 8400 kč měsíčně a dále tam odevzdat celých dalších 8000 jako příspěvek, když je rozsah péče stejný jako před přiznáním příspěvku? Neměla by se smlouva upravit tak, že si Domov ponechá celý příspěvek a rozdíl do výše nákladů tj. cca 400 Kč by klient uhradil ze svého důchodu? Děkuji předem za laskavou odpověď Jaroslav

Odpověď:

Dobrý den!

Přestože Váš dotaz se netýká zdravotnických poplatků, ani jiné oblasti zdravotnického práva, pokusíme se jej zodpovědět.

Klient domova pro seniory je povinen uhradit poskytované služby - ubytování, stravu a péči, které jsou poskytovány ve sjednaném rozsahu. Výše úhrady za ubytování a stravu je sjednávána smluvně, nesmí ale překročit maximální výši stanovenou prováděcím právním přepisem (maximální výše úhrady za ubytování je 180 Kč/den, za stravu 150 Kč/den). Zároveň platí, že při poskytování služeb v domově pro seniory musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Výše úhrady za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku. Ve vašem případě to tedy znamená, že za péči poskytovanou domovem pro seniory zaplatí klient částku rovnající se příspěvku poskytovaného státem, tedy přiznaných 8 000 Kč. Touto péčí se rozumí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc  při  osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek  pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Částka, kterou klient domova pro seniory platí navíc, by v sobě měla zahrnovat pouze úhradu za ubytování a stravování, případně za další služby (např. kadeřníka), s tím, že maximální výše, kterou může zařízení požadovat je oněch 180 Kč/den u ubytování a 150 Kč/den u stravy. Ceník služeb by měl být každému klientovi transparentně zpřístupněn. Platí také to, že musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu.

Další informace najdete např. na stránkách MPSV.

Vaše Férová nemocnice

25.2.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS