Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Platba za zhotovení můstku

Náhrada dvou zubů můstkem - obroušení 2 + 1 zub, otisk, zhotovení a nasazení můstku, 1 x kov, ostatní keramická korunka. Lékař požaduje cca Kč 20 000,-. VZP nic nehradí? Je cena obvyklá? Díky za odpověď.

Pepa Liberec

Odpověď:

Dobrý den,

vaše pojišťovna, jejímž je váš stomatolog smluvním partnerem, vám hradí plně či částečně cenu za jednotlivé díly můstku, splňujete-li podmínky dané frekvenčním omezením. To ve vašem případě činí, dle přílohy k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, 5 let. V praxi to znamená, že pojišťovna hradí částečně vaši zubní náhradu, pokud vám v uplynulých 5 letech nebyla již zhotovena náhrada jiná.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, hradí pojiťovna dle tabulek jednotlivé díly v řádech stokorun. Přesná výše, do které jsou jednotlivé části zubní náhrady hrazeny pojišťovnou je vyčíslena ve 4. příloze zákona o veřejeném zdravotním pojištění. Zbylou cenu vytvořené náhrady, která dosahuje zpravidla již rádů tisíců, si pacient hradí sám. V přetrvávajících nejasnostech se můžete samozřejmě obrátit přímo na infolinku VZP na tel. č. 844 117 777. Finálnní cena konkrétní zhotovené náhrady závisí však i na jednotlivém lékaři, obvyklých cenách ve městě či oblasti a samozřejmě druhu matriálu, který je na ni použit. Toto bohužel neumíme posoudit, protože nejsme stomatologové. Jestli je tato cena obvyklá zjistíte např. také u jiného lékaře.

O tom kolik, co bude provedený zákrok obnášet a kolik za něj zaplatíte, by vás měl váš stomatolog ovšem informovat předem. Stejně tak by vás měl seznámit s možnými (a případně levnějšími) alternativami. Obojí je jeho zákonem stanovenou povinností. Z vašeho dotazu vyplývá, že s cenou, kterou vám stomatolog vyčíslil, nejste spokojen, a není z něj jasné, zda vůbec před zhotovením náhrady došlo k povinnému poučení. Pokud vám toto poučení poskytnuto nebylo, nejednal váš lékař v souladu s jeho povninnostmi. V tomto případě máte samozřejmě právo stěžovat si na svého stomatologa dle postupu, který jsme již dříve popsali zde.

Vaše Férová nemocnice

10.8.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS