Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odvolání proti výsledkům pracovně lékařských posudků

Dobrý den,

psycholožka v mém psychologickém posudku pro závodní lékařku uvedla údaje, se kterými nesouhlasím a nezakládají se na pravdě, čímž celý posudek zkresluje a staví do úplně jiné roviny. Jaké jsou prosím mé možnosti odvolání, případné stížnosti a provedení nového objektivního posudku vyšetření a kým? Je zde i nějaký odkladný termín? Pokud nemohu vykonávat do vyřešení situace funkci řidiče, mám nárok na neschopenku, nebo je jiné řešení.

Děkuji Vám za odpověď a přeji Vám krásný den.

S pozdravem

Michael

Odpověď:

Dobrý den,

přezkum pracovně lékařských posudků upravuje zákon o specifických zdravotních službách (zde), do deseti dnů od obdržení posudku podejte poskytovateli zdravotních služeb (nejlépe jak dopravní psycholožce, tak i závodnímu lékaři) návrh na jeho přezkoumání, v něm uveďte proč s posudkem nesouhlasíte a případně doplňte dokumenty, které ho rozporují (např. kopii z Vaší zdravotnické dokumentace od praktického lékaře), nejsilnějším (i když poměrně nákladným) argumentem by pravděpodobně byl odlišný posudek od jiného dopravního psychologa.

Návrh na přezkoumání posudku nemá ve Vašem případě dle zákona o specifických zdravotních službách (zde) odkladný účinek tzn. stávající posudek, je pro vašeho zaměstnavatele závazný, dokud nebude zrušen, a Vy tak do jeho zrušení nemůžete vykonávat povolání řidiče.

Návrh na přezkoumání posudku nejdříve posoudí lékař, který ho vydal, a pokud mu v plném rozsahu nevyhoví postoupí ho do deseti dnů krajskému úřadu, který do 30-ti dnů posoudí jeho úplnost a to zda posudek odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu. Krajský úřad posudek případně zruší a nařídí zpracování nového. I proti rozhodnutí úřadu je možná obrana formou žaloby ke správnímu soudu.

Odpověď na Vaši další otázku ohledně náhrady za nemožnost vykonávat povolání řidiče, se bude lišit podle toho, zda se jedná o vstupní či pravidelnou pracovně lékařskou prohlídku.

V případě vstupní lékařské prohlídky nedojde na základě zákoníku práce (zde) k uzavření pracovní smlouvy.

V případě pravidelné lékařské prohlídky, má zaměstnavatel povinnost převést Vás na jinou práci, pro kterou jste dle posudku zdravotně způsobilý. Pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce je zároveň výpovědním důvodem (§ 52 písm. e) zákoníku práce) a zaměstnavatel s Vámi tak může ukončit pracovní poměr, přičemž po trvání výpovědní doby budete pobírat plat za práci, na níž budete převeden.  

Pokud bude posudek zrušen, zvažte, zda se nedomáhat náhrady škody po dopravní psycholožce, v takovém případě Vám doporučujeme obrátit se na advokáta.

Vaše Férová nemocnice

13.8.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS