Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neúspěšná žádost o invalidní důchod

Dobrý den,

jsem v neschopnosti od 9. února 2015 s bolestivou kyčlí, na rtg mi bylo zjištěno L-páteře a kyčlí s nálezem rotační levostranné skoliosy L-páteře subluxace obou kyčelních kloubů lehkého stupně. Kyčel mě bolí od 28.ledna. Žádala jsem o invaliditu prvního stupně, ale bezúspěšně. Dále jsem v neschopnosti. Mám podle vás nárok na 1.stupeň invalidity?

Děkuji za odpověď

lucipuci

Odpověď:

Dobrý den,

Naše poradna je složena z týmu právníků, nepracuje u nás žádný lékař. Tudíž, ani pokud bychom dopodrobna znali váš zdravotní stav, nedokážeme posoudit, zda a v jaké míře došlo k poklesu pracovní schopnosti. Nedokážeme tedy ani říct, zda máte nárok na invalidní důchod, popř. na jaký stupeň máte nárok. Toto rozhodnutí náleží až příslušnému posudkovému lékaři.

Chcete-li se bránit proti rozhodnutím o invalidním důchodu, musíte proti němu podat námitky. Námitky můžete podat buď přímo u ČSSZ, nebo u OSSZ. Námitky lze podat do 30 dnů od doby, kdy vám bylo rozhodnutí oznámeno.

Námitky musí obsahovat: vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ve vašem případě se jedná o okresní správu sociálního zabezpečení). Další důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec je také nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí.

V námitkách uveďte, s čím v posudku nesouhlasíte. Jestliže se tedy domníváte, že ke zlepšení zdravotního stavu nedošlo, problémy se dokonce zhoršily, nebo bylo opomenuto vyšetření, které považujete za důležité, lékař nevzal v potaz skutečnosti či materiály, které mohou být pro přiznání dávky podstatné a další rozhodné skutečnosti, nezapomeňte je uvést.

Každé rozhodnutí by mělo být pořádně odůvodněno. Pokud v posudku či rozhodnutí nebyly uvedeny důvody, na základě kterých bylo rozhodnuto (nebo byly nedostatečné a nereflektovali všechny vaše zdravotní problémy či připomínky), uveďte to v textu námitky. Skutečnost, která by vám mohla pomoci, je také odlišné zhodnocení vašeho zdravotního stavu dalším posudkem nezávislého lékaře. Takový posudek si můžete nechat vypracovat ještě před podáním námitek.

Nakonec nezapomeňte uvést, čeho se domáháte. To bude pravděpodobně změna rozhodnutí.
Vzorové námitky naleznete na stránkách Ligy vozíčkářů.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

3.6.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS