Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedůvěra k lékaři

Dobrý den.

Měla bych dotaz ohledně lékaře. Je to asi 2.5 roku, co jsem měla vážný úraz zad a to v práci, vše mi bylo uznáno jako pracovní úraz. Po roce mi obvodní lékař řekl, že si na bolesti musím zvyknout a jít do práce - podotýkám, že můj obvodní je zároveň i závodní lékař.

Asi po osmi měsících, kdy jsem fungovala pouze díky tišícím lékům, jsem byla nucena opět nastoupit na nemocenskou. Obvodní s tím moc nesouhlasil, a tak jsem nastoupila léčbu v nemocnici zde mi všichni lékaři - ortoped, neurochirurg i lékař v centru bolesti píší, že se jedná o následky pracovního úrazu.

Nyní je to přes rok co opět marodím a byla jsem pozvána i na posudkovou kontrolu. Zde mi paní doktorka řekla, že koncem ledna se bude rozhodovat, zda budu pokračovat v léčbě v rámci neschopenky, či se bude jednat o důchodu.

A zde je můj dotaz, kdo podává podklady? Obvodnímu lékaři nevěřím, snaží se udávat, že jsem bolestmi trpěla dříve, ale to není pravda. Obávám se, že je spíše firemní lékař než můj. Případně, kdo mi může vystavit žádost o trvalé následky?

Děkuji

pacient 007

Odpověď:

Dobrý den,

prvním krokem, který Vám doporučujeme zvážit je změna vašeho praktického (obvodního) lékaře, pokud mezi Vám panuje atmosféra nedůvěry, nejedná se o vhodný vztah mezi lékařem a pacientem.

Tento postup upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b, tak že na změnu praktického lékaře máte nárok jednou za tři měsíce, tomuto postupu by nemělo bránit ani to, že Váš praktický lékař je zároveň lékařem závodním.

Důvody, ze kterých by nový praktický lékař mohl odmítnout vaši registraci upravuje zákon o zdravotních službách v § 48  a jsou následující:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby.

K Vašemu dotazu ohledně invalidního důchodu odkazujeme na náš web zde. O Vašem invalidním důchodu bude rozhodnuto na základě posudku posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), posudek bude vytvořen na základě vyšetření, které provede sám posudkový lékař.

K otázce pokračování pracovní neschopnosti upozorňujeme, že je třeba od sebe odlišovat pracovní neschopnost a dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti tzv. podpůrčí dobu. Do podpůrčí doby se započítávají i předchozí časové úseky, po které Vám byla vyplácena podpora v předchozím roce. Obraťte se proto na příslušné pracoviště ČSSZ (kontakt zde) a zjistěte přesné trvání Vaší podpůrčí doby a případně požádejte o její prodloužení.

O uznání trvalých následků pracovního úrazu (snížení společenského uplatnění) se rozhoduje na základě lékařského posudku vydaného Vaším ošetřujícím lékařem. Domníváme se že tento posudek by Vám měli vydat Vaši ošetřující lékaři z nemocnice. Ve vašem případě, od úrazu uplynula doba 2,5 půl let, přičemž nárok se zjednodušeně řečeno promlčuje do tří let od úrazu, doporučujeme Vám proto neváhat a s posudkem se ihned obrátit na zaměstnavatele a pokud Vám neposkytne kompenzaci, doporučujeme Vám obrátit se na advokáta.

Projekt Férová nemocnice Ligy lidských práv bohužel nevede žádný seznam advokátních kanceláří s hodnocením jejich kvality. Advokáta zabývajícího se medicínským právem však můžete nalézt v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou nebo můžete využít webových stránek www.potrebujipravnika.cz.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

23.2.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS