Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedobrovolná hospitalizace

Za jakých okolností je možné hospitalizovat pacienta proti jeho vůli v psychiatrické léčebně?

Lea

Odpověď:

Dobrý den,

ano, v zákonem stanovených případech, pokud lékař rozhodne, je možné pacienta bez poskytnutí souhlasu nejen léčit, ale i hospitalizovat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím,
  • jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • jedná se o vyšetření nařízení na základě trestního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních,
  • pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky nebo
  • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

Zákonnost hospitalizace podléhá přezkumu příslušného soudu. Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu, který má vyslovit souhlas či nesouhlas ve lhůtě 7 dnů. Po 3 měsísích soud ustanoví znalce, který rozhodne o tom, zda je přípustná či nepřípustná další hospitalizace.

Více o nedobrovolné hospitalizaci se dozvíte na našich webových stránkách.

Vaše Férová nemocnice

24.6.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS