Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na sanitku

Dobrý den, moje maminka má 88 let, je silná astmatička, má jen 1 ledvinu, revmatoidní artritidu a je po jedné mrtvičce. Žije sama a odmítá se za námi přestěhovat do jiného města. V noci se jí udělalo špatně a naměřila si hodně vysoký tlak přes 200 na 100, Jelikož má strach z další mrtvičky, tak si zavolala pohotovost, která jí odvezla do nemocnice v jiném městě. Tam jí ho museli 2x snižovat medikací. Když se jim podařilo tlak snížit, poslali jí domů a to tak, že jí zavolali v noci v 1:30hodin taxíka, kterého si samozřejmě musela zaplatit. Dobře jí nebylo a byla hodně vyděšená. Po zbytek noci i ráno měla stále hodně vysoký tlak. Zajímalo by mě, zda je postup lékaře správný, a co by se stalo, kdyby se jí v taxíku znovu udělalo špatně a nedej bože, kdyby dostala mrtvičku nebo infarkt a následkem toho zemřela? Kdo by za to nesl odpovědnost? Děkuji za odpověď.

Dada

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na transport zdravotní dopravní službou se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně v §36 a §37. Zároveň podle zákona o zdravotních službách, konkrétně v ustanovení §48, poskytovatel zdravotních služeb může ukončit péči o pacienta v případě, že pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb. Pokud pacient má po ukončení dané péče sníženou pohyblivost nebo jiné zdravotní následky, které mu znemožňují se dopravit zpátky, může požádat o transport se zdravotnickým dohledem, který by Vám měl zajistit Váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy. V takových případech lékař vystaví „příkaz ke zdravotnímu transportu“, na jehož základě je dopravní zdravotní služba proplacena Vaší zdravotní pojišťovnou. Tento dokument vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnul zdravotní péči - je ale povinen zhodnotit, zda je ze zdravotních důvodů indikován transport pacienta i zpátky do místa pobytu. Transport přitom musí být vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je například špatné dopravní spojení nebo vysoký věk pacienta).

Pokud ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, je možnost o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud vám sdělí, že nárok máte, musí váš ošetřující lékař příkaz vystavit.

S tím souvisí i nárok na náhradu nákladů. Pokud se pacient rozhodne místo transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí či na návrh ošetřujícího lékaře s tím sám pacient souhlasí, vzniká nárok na náhradu cestovních nákladů.

Z výše uvedeného vyplývá, pokud ošetřující lékař ukončil zdravotní péči Vaší maminky, tedy došel k závěru, že není nutné, aby byla dále hospitalizována, a může následně opustit zdravotnické zařízení, ale její zdravotní stav jí neumožňuje se sama dopravit zpátky. V tom případě má nárok na dopravní zdravotní službu, popřípadě je možné ji poslat zpět domů pomocí soukromého vozidla s jejím souhlasem. Poté jí ale vzniká nárok na náhradu nákladů, které jí vznikly s dopravou, to proplácí zdravotní pojišťovna. Je zde samozřejmě možnost, že lékař nárok neuzná, tehdy si Vaše maminka musí transport zajistit sama a daný převoz zaplatit sama. Zdali má nárok či nemá, je možné si ověřit u zdravotní pojišťovny, kde o tom rozhodne revizní lékař. Nám nepřísluší posuzovat zdravotní stav pacientů z odborného lékařského hlediska či přezkoumávat postupy poskytovatelů zdravotních služeb.

Pokud se domníváte, že lékař Vaší mamince bezdůvodně neuznal nárok na dopravu sanitkou, přestože by na něj z důvodu zdravotního stavu měla mít nárok, můžete se obrátit se stížností na vedení zdravotnického zařízení, případně již zmíněnou pojišťovnu. Více informací o podávání stížností naleznete v sekci Stížnosti.

Co se týká dané odpovědnosti, podle zákona o zdravotních službách jedním z důvodů, kdy lékař může ukončit zdravotní péči o pacienta je, když pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb. Tedy pokud lékař ukončil zdravotní péči Vaší maminky, což je jistě dohledatelné v její zdravotnické dokumentaci a následně ji zavolal taxík. V době převozu taxíkem již není odpovědný za její zdravotní stav. Obecně platí, že odpovědnost nenese lékař, ale zdravotnické zařízení, tedy nemocnice. Což znamená, pokud byste chtěla podat stížnost, tak ji podáváte vůči poskytovateli na postup při poskytování zdravotních služeb.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

21.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS