Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může mi zubař odmítnout opravu pouze 1 zubu?

Dobrý den, můj zubař, se kterým jsem byla 20 let spokojená a nemám se zuby žádné větší problémy, bohužel odešel loni do důchodu. Na podzim jsem potřebovala spravit kaz na stoličce, tak jsem navštívila jeho nástupkyni, mladou lékařku. Ta mi okamžitě udělala bez mého souhlasu RTG (přičemž měla k dispozici snímek založený v kartě starý max. 1 rok)a následně mi vyjmenovala skoro všechny zuby, ve kterých je kaz (nevím o žádném a pan doktor necelý půlrok předtím také žádný nenašel-chodila jsem pravidelně co 6 měsíců na prevenci) a spoustu dalších potíží, které mě určitě v budoucnu čekají a že tedy musím dodržet její navrhovaný postup(odbornou terminologii neumím citovat) a který vyčíslila na závratnou sumu! Odpověděla jsem jí, že s postupem nesouhlasím, ani si ho nemohu finančně dovolit, a jestli by mi mohla spravit jen ten jediný zub, který mě trápí a kvůli kterému jsem přišla. A ona toto odmítla, prostě buď všechno, nebo nic a odkázala mě na jiné zubaře, kterých je prý dost..V šoku jsem poděkovala a odešla. Proto se ptám, je toto chování paní doktorky v pořádku? Je správné, že mi odmítla zub opravit? Děkuji předem za odpověď. 

Gabra

Odpověď:

Dobrý den,

chování ošetřující lékařky v pořádku není. Ošetřující lékař je povinen informovat své pacienty o jejich právech a povinnostech. Dále by Vám měl poskytnout informace o úkonu a dohodnout se s Vámi na možných alternativách. Vedle toho je povinen Vás poučit, co zákroky obnáší. Lékař musí Váš nesouhlas respektovat a netrvat na provedení těchto služeb. Ze zákona o zdravotnických službách přímo vyplývá, že nestanoví-li tento zákon jinak, zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Jako pacient máte dále právo na důstojné zacházení, na úctu a ohleduplnost. 

Ošetřující lékař Vás, z důvodů popsaných Vámi, nemůže ze své ordinace vyloučit.

Důvody pro které lékař může odmítnout přijetí pacienta, jsou vymezeny v zákoně o zdravotnických službách a zahrnují pouze následující případy:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • vzdálenost místa by pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo
  • není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

 

Lékař může také ukončit péči o pacienta a to z následujících důvodů:

 
  • prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,
  • pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,
  • pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Z výše uvedených výčtů případů, kdy může lékař pacienta odmítnout přijmout nebo ukončit jeho péči jsme zjistili, že Váš případ spíše spadá do první kategorie - tedy odmítnutí přijetí pacienta do péče. Do výčtu možností odmítnutí přijetí pacienta do péče už však nespadá. Z toho tedy usuzujeme, že ošetřující lékař ve svém přístupu rozhodně pochybil.

Jako nejlepší řešení Vám tedy nabízíme si s lékařkou promluvit a upozornit ji na její nevhodný přístup a popřípadě lékaře změnit. Jako krajní řešení máte možnost podat stížnost k České stomatologické komoře, lékařka se tímto chováním totiž mohla dopustit správního deliktu. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

22.4.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS