Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Musi lekar zapsat vsechno do zdravotni dokumentace?

Mohu požádat lékaře, aby co sem mu pověděl, zůstalo jen mezi námi, tedy aby to nezapsal do zdravotnické dokumentace? Musí mi vyhovět? Děkuji

Noro

Odpověď:

Dobrý den,

lékař je povinen řádně vést Vaši zdravotnickou dokumentaci. V opačném případě mu hrozí vysoké pokuty. Lékař je tedy povinen do Vaší zdravotnické dokumentace zaznamenat vše, co je důležité vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a to jak pro svou potřebu k Vaší budoucí péči, tak pro řádné poskytování péči případně jiným lékařem. To samozřejmě nic nemění na tom, že je on i ostatní lékaři a zdravotní pracovníci povinen zachovávat o těchto informacích mlčenlivost.

I přesto, že se domluvíte na tom, že nějaká informace zůstane jen mezi „čtyřma očima“, měl by ji lékař zaznamenat, pokud je pro Váš zdravotní stav důležitá. To je i ve Vašem zájmu, neboť nemůžete nikdy s jistotou vědět, zda nebude nutné v budoucnu změnit lékaře. Lékař by Vám tak pochopitelně neměl ani slibovat, že nějaký údaj do dokumentace nezapíše a bylo by od něj neetické tak učinit, vzhledem k tomu, že má povinnost údaj nakonec do dokumentace zapsat.  

Je ale na lékaři, zda usoudí, že informace, která mu byla svěřena, je pro Vaši další léčbu důležitá a pokud Vám na základě toho slíbí, že ji nezapíše, měl by tento slib samozřejmě dodržet. Jsme toho názoru, že jde-li o skutečnost, která nemůže ohrozit zdraví jiných osob, měl by lékař Vašemu přání vyhovět a informaci, kterou mu svěříte, do dokumentace nezapisouvat, není-li zde důležitější zájem na tom, aby tak i přesto učinil.

Vaše Férová nemocnice.

25.9.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS