Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnosti

Dobrý den, dovolte mi se na Vás obrátit z dotazem na možnosti poskytování nadstandardní péče v rámci zdravotnického zařízení - nemocnice. Vzhledem k tomu, že je k posouzení třeba znát kontext, stručně jej popíši. Před cca 2,5 lety po náhlé zástavě srdce upadl po dlouhé resuscitaci můj bratr do bezvědomí. Z tohoto důvodu došlo k masivnímu a s největší pravděpodobností i nezvratnému poškození mozku. Po opakovaných přesunech skončil bratr v okresní nemocnici na lůžkovém oddělení Dlouhodobé intenzivní péče. Navzdory tomu, že kvalita poskytované péče je ve srovnání s předchozími nemocnicemi naprosto tristní, nemůžeme bratra přesunout do jiného zařízení, neboť o podobné pacienty "není zájem". Stejně tak jeho zdravotní stav neumožňuje domácí péči. Proto jsme uvítali možnost zaplatit fyzioterapeutku, která dle našeho názoru alespoň z části doplnila chybějící péči. Kontakt na tuto paní byl veřejně přístupný na nemocničních nástěnkách. Bohužel ze strany ředitelky nemocnice došlo po čase k osobnímu konfliktu s touto fyzioterapeutkou a tak byla možnost námi placené nadstandardní péče vedením nemocnice zakázána. Argumentů bylo několik, asi největším překvapením je nedávné stanovisko primářky, že tato péče bratrovi neprospívá, neboť je z ní "vystresovaný". O tom lze s úspěchem pochybovat, nejen proto, že je pacientům v podobném stavu taková péče doporučována, ale především to bylo znát z reakcí mého bratra na poskytovanou fyzioterapii. Konečně tedy k mému dotazu - je možné v případě, kdy je pacient hospitalizován v nemocnici, požadovat umožnění popsané odborné péče, pokud ano, za jakých podmínek? Upřesňuji, že samozřejmě veškeré náklady s tím spojené chceme nést sami, stejně, jako doposud. Děkuji Vám za radu.

Xbroz

Odpověď:

Dobrý den,

vedení nemocnice není oprávněno zakazovat poskytování péči fyzioterapeuta Vašemu bratrovi.

Pacient má při poskytování zdravotnických služeb právo:

  • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, 
  • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.

Zároveň je poskytovatel povinnen o dalších zdravotních a sociálních službách pacienta informovat (zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace) a tomuto jinému poskytovateli/zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal konzultační služby, zpřístupnit informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytné.

Docházení fyzioterapeuta k Vašemu bratrovi by se dalo pokládat za návštěvu a každý pacient má právo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to v souladu se zdravotním stavem pacienta a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. Poskytovatel zdravotnickcýh služeb Vás s vnitřním řádem zařízení musí seznámit. 

Zajisté by bylo vhodné si s lékaři promluvit, upozornit je, že na zákazy návštěv v takovém rozsahu nemají právo a pokusit se s nimi domluvit dalším postupu. Nejlepším řešením by však bylo poskytovatele změnit, to však píšete, že je problematické. 

Jako krajní řešení Vám můžeme poradit podat stížnost k České lékařské komoře, poskytovatel se se totiž neumožněním návštěv dopustil správního deliktu. 

Zdravotnické zařízení se tímto taktéž dopouští omezování výkonu povolání fyzioterapeuta.

 

Vaše Férová nemocnice

3.7.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS