Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mohou si příbuzní vyžádat provedení pitvy, pokud viní nemocnici z úmrtí příbuzné?

Dobrý den v noci mi zemřela babička, bylo jí 71 let. Jsem neskutečně smutná, ale zároveň vím, že jí v nemocnici nebyla poskytnuta adekvátní péče ze strany personálu a myslím, že nezemřela na to, co doktoři uvedli. Řekli nám totiž, ale jiná doktorka, než doktor, který se o ní v nemocnici ,,staral" večer, že zemřela na mrtvici, ale předtím jí CT nic neprokázalo, nebyla sice schopna mluvit, ale na výzvy ke zvednutí rukou a nohou reagovala obstojně. Je v tomto případě možno chtít pitvu? Za jak dlouho ji udělají? Platí se za ni? Musí se podat nějaké trestné oznámení k tomu, aby byla pitva provedena? Ráda bych věděla, na co má babička skutečně zemřela. Prosím, odpovězte.
A chtěla bych taky dostat všechny dokumenty od nemocnice už teď a ne až po kremaci. Sama nechci, abychom ji daly ke kremaci, potom už by třeba exhumace nebyla možná. Chci vidět ony výsledky CT a EEG. Chtěla bych zažalovat nemocnici či rovnou ony inkriminované doktory za neposkytnutí dostatečné lékařské péče. My jsme babičku přivezli už v hrozném stavu na internu a ta sestra se na ni ani nešla podívat, řekla, že ona s tím nemá co dočinění a že ať ji vezmeme na neurologii, tam jim taky strašně trvalo než někdo přišel, doktorka místo toho, aby se starala o babičku, sedla si k počítači a pak ji začala vyšetřovat takovým způsobem jako: ,,Slyšíte mě?", ,,Vidíte mě?" atd... i když bylo jasné, že ne, ale jak již jsem psala pohybově reagovala. Pak ji vyšetřila na CT, kde nic nezjistili, takže byla převezena na Internu, kde ji udelali EEG, ale zase jí tam nechali dlouho ležet, 2 doktoři cizinci si tam něco potichu šeptali a pak oznámili, že má hematom na mozku!!!, že ho vidi očima!!!, i když ona předtím na CT byla a tam se nic nezjistilo, pak ji tam opět nechali ležet a pak teprve odvezli na JIP, ale tam nevíme, jestli ji vůbec napojili nebo jestli ji tam prostě jenom nechali ležet, jelikož sestra s ní odjížděla s pohledem: ,,Ta to nepřežije..." . Další problém je, zda se dá vysledovat hovor na 155, jelikož já pro ni potřebovala záchranku, ale babička mezitím nabyla vědomí a striktně odmítala někam jet, i když už jí bylo hodně špatně a tak mi ta operátorka řekla, že ji nemůžou převézt sanitou proti její vůli, i když sem jí všechny příznaky jasně do telefonu popsala a i ona sama musela slyšet, že se babičce plete jazyk. Poraďte, poraďte, prosím, rychle, nevím co mám dělat, maminka říká, že nemáme žádné fyzické důkazy v ruce a že to potom bude tvrzení proti tvrzení u soudu, pokud bychom nemocnici chtěly žalovat.
Já bych ale opravdu chtěla tu pitvu, ale je problém, že vše je o penězích, maminka říká, že nemáme dost peněz na to, abychom platily její pobyt v mrazícím boxu do doby, než bude pitva. Ale já doufám, že pokud bude pitva nařízená, nic se platit nebude a zjistíme na co babička skutečně zemřela. A nemůže se prostě pitva udělat pouze na požádání a platí se. Poraďte, prosím. Moc děkuju předem.

MissMcCartney

Odpověď:

 

Dobrý den,

jen nám moc líto úmrtí Vaší babičky. Na druhou stranu bychom Vám chtěli sdělit, že v případě starších lidí často dochází v nemocnicích k jejich úmrtí, které je přirozeným důsledkem nějaké choroby a které není způsobeno nedbalostí personálu. Příbuzní však mají někdy tendenci si myslet, že zdravotníci neudělali pro jejich příbuzného dost a mohl být zachráněn. Pochopitelně nemůžeme posuzovat, jak to bylo v tomto případě, ale určitě by byl problém spolehlivě prokázat, že příčinou úmrtí babičky bylo pochybení zdravotníků.

Co se týče pitvy, tak neexistuje právo příbuzných požadovat provedení pitvy. Nemocnice je povinna provést pitvu na svém oddělení patologie v některých případech, jako je např. úmrtí matky při porodu. Pitvy mrtvých se však provádějí (i když ne výslovně povinně) i:

  • k určení základní nemoci, komplikací, příčiny úmrtí a ověření diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních nebo 
  • ke zjištění příčin úmrtí a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob zemřelých náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím včetně sebevraždy.
Můžete tedy provedení pitvy lékařům nemocnice navrhnout s odkazem na výše uvedené důvody pro pitvu v právním předpise (vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví) a chtít po nich, aby tento požadavek zaznamenali do zdravotnické dokumentace. Ohledně doby, do které je možné provést pitvu, právní předpisy výslovně nehovoří. Je však stanoveno, že dojde-li k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků; byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od provedení pitvy. Náklady spojené s uložením lidských pozůstatků ve zdravotnickém zařízení a s jejich převozem nebo s jejich uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjedná pohřbení.
 
Pokud nemocnice požadavku na pitvu nevyhoví, pak se obáváme, že jedinou možností, jak se pitvy domoci, je podat trestní oznámení a uvést do něj všechny závažné skutečnosti, které odůvodňují Vaše podezření, že došlo k zanedbání péče či pochybení. V případě prošetřování trestného činu policie zadá provedení pitvy znalcům ústavu soudního lékařství. Policie by rovněž mohla prověřit postup telefonní operátorky na čísle 155, protože zde skutečně mohlo dojít k zanedbání, pokud Vaše babička z důvodu zdravotního stavu nebyla způsobilá o sobě rozhodovat, převoz odmítala a záchranka ji z tohoto důvodu odmítla odvézt. Není nám však známo, jak dlouho se uchovávají záznamy z této tísňové linky. Můžete vznést na záchrannou službu dotaz a pokud doba uchování bude dostatečně dlouhá, nemusíte hned podávat trestní oznámení, ale nejdříve můžete podat stížnost k vedení záchrnné služby a počkat na odpověď, jak se vypořádají s Vámi namítaným odmítnutím příjezdu.
 
Co se týče přístupu k dokumentaci, tak již teď máte právo nahlédnout do veškeré dokumentace Vaší babičky, pokud to ona sama za svého života nezakázala, což nepředpokládáme. Máte také právo na vyhotovení kopií, ale ty nemusí nemocnice poskytnout hned, ale má na to 30 dní.
 
Právo zvolit pohřební ústav a rozhodnout mezi pohřbením do země a kremací mají osoby, které zařizují pohřeb, v případě Vaší babičky to budete tedy vy jako příbuzní.
 
Vaše Férová nemocnice

 

 

31.3.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS