Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lze nemocného otce donutit k návštěvě lékaře a hospitalizaci?

Dobrý den,

 mám prosím velmi vážný problém se svým biologický otcem. Ten je aktuálně velmi nemocný a trpí velkými bolestmi, ale odmítá navštívit lékaře, protože se lékařů hrozně bojí. Za žádnou cenu nechce být hospitalizován a tudíž nikdo ani neví diagnózu. Současně je kvartálním alkoholikem, kdy v kombinaci s bolestmi se z něj stává nemohoucí člověk s vidinami, ztrátou paměti, zbídačeným zdravotním stavem, pomočuje se, smrdí, špatně chodí apod. Žije sám v bytě, máme po celý život velmi špatné vztahy, nicméně chci mu nějak pomoci. V bytě jej navštěvují pochybné osoby (bezdomovci), kradou mu peníze, sousedi si stěžují, bezdomovci jej využívají apod. Otec silně pije levné víno a nedá si ode mne vůbec říct, aby zajel k lékaři.  Odmítá, aby lékař přišel k němu domů. Současně odmítá léky a vyhazuje je do wc, pokud mu nějaké běžně dostupné koupím. Současně má výpadky paměti, když něco řekne, je schopen za minutu tvrdit, že to bylo jinak. Podle mého názoru odmítáním lékařského vyšetření/zákroku ohrožuje sám sebe na zdraví a aktuální vývoj je nadále naprosto neudržitelný a povede ke smrti (otec silně hubne a skoro nejí). Již jednou se mu stalo, že spadl na ulici v tomto stavu, v nemocnici jej přivázali k posteli, nechali vystřízlivět, diagnostikovali začínající "alkoholickou demenci", pak byl v zařízení pro dlouhodobě nemocné asi týden, pak zase sekal dobrotu. Když nepije, existuje sám naprosto bez problémů a je jiným člověkem. Když pije, je někým úplně jiným. Díky tomu kombinace těchto okolností (bojí se lékařů; odmítá se nechat vyšetřit; odmítá brát předepsané léky; odmítá si přiznat, že pije a že je nemocný; odmítá jít k lékaři; utíká ze sanitek; odmítá být i v placeném (mnou) soukromém zdravotnickém zařízení) vedou k tomu, že absolutně netuším, jak mu pomoci. Proto bych potřeboval vědět, jestli existuje možnost, abych ho donutil k hospitalizaci i v okamžiku, kdy bude opilý. Má tedy souběh nemoci-alkoholismu s jinou nemocí, která má viditelné symptomy. Existuje něco jako nařízený pobyt v nemocnici - ale jako rychlá varianta?? Každý den je horší a horší. Lze jej donutit jít třeba na ultrazvuk či rentgen? Současně je problém, že jej nesnáším z důvodů týrání mě a maminky v minulosti a že jen krátkodobý pohled na něj u mě vyvolává depresivní vzpomínky a těžký stres. Neexistuje pro mě současně možnost, abych se o něj jakkoliv staral (žiji 500 km od něj, mám vlastní rodinu, vlastní děti, sám mám nevyléčitelnou nemoc a kdybych se o něj měl osobně nějak starat, jsem zdravotně i sociálně zničen). Jediné, co mu může pomoci, je podle mě opětovný nucený pobyt v nemocnici (přivázání k posteli - kapačky s výživou - vystřízlivění - nucená diagnostika - nucené nasazení léků - nucená protialkoholní léčba). Prosím, mohu nějak docílit, aby se tohle stalo? Mohu jej násilím nechat dovézt do nemocnice a říct jim, že jako syn jim podepíšu papír, aby jej přivázali a nuceně nechali v nemocnici? Mohu ten odvoz nějak docílit ve spolupráci s Policií třeba - on se určitě bude bránit? On za sebe ale může sám rozhodovat a určitě to bude odmítat. Podle mého názoru již naprosto nepřirozený strach jít k lékaři je znakem nějaké začínající duševní poruchy. Nebo za těchto okolností se nic udělat nedá?

Děkuji.

ZdenekTor

Odpověď:

Dobrý den,

 chápeme Vaši tíživou situaci. Nicméně řešení je velmi problematické. Obecně platí, že hospitalizovat člověka bez jeho souhlasu je možné pouze v zákonem stanovených důvodech:

1) Nemoci vymezené zvláštními předpisy, u nichž lze uložit povinné léčení. Jedná se o některá onemocnění infekční a parazitární a o nemoci pohlavní, které jsou vymezeny v seznamu. Dále lze řešit nedobrovolnou hospitalizací protialkoholní a protitoxikomanické léčení, které ukládá soud.

2) Situace, kdy osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace (otrava alkoholem nebo psychoaktivními látkami) ohrožuje sebe nebo své okolí. Toto nebezpečí musí být zjevné a aktuální, nikoli jen potenciální.

3) Situace, kdy si nelze vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat jeho souhlas, a přitom jde o neodkladné výkony nutné k záchraně jeho života nebo zdraví. Jde zejména o nemocné v deliriu, v bezvědomí, o případy pokročilých demencí.

Ve Vašem případě by připadala v úvahu pouze varianta č. 2. Aby k této variantě mohlo dojít, musí být splněny určitě znaky - daná osoba ohrožuje sama sebe či své okolí a toto ohrožení je skutečné a ne jen potencionální. Pouze v takovém případě může dojít k nedobrovolné hospitalizaci. Jelikož jde o velice podstatný zásah do osobních práv pacienta, má zdravotnické zařízení povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu.

Chápeme, že se nacházíte ve velmi složité situaci. Na druhou stranu zastáváme názor, že není možné nikoho nutit, aby podstoupil léčbu proti své vůli či aby došel k lékaři. Takové rozhodnutí může udělat pouze soud. V řízení soud zabývá otázkou, zda nedobrovolná hospitalizace je třeba či probíhá v souladu se zákonem. . Pacient má právo na bezplatné zastoupení advokátem, nebo si  může zvolit jiného zástupce. Další informace můžete nalézt zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

22.4.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS