Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Je praktický lékař povinen sdělit pacientovi výsledky vyšetření?

Dobrý den,

naše maminka byla před rokem poslána na UZ vyšetření žlučníku, kde vyšetřující lékař konstatuje: "Protože dnes již nelze z UZ vyšetření bezpečně vyloučit TU změny v krajině po cholecystitidě, doporučuji udělat cílenou laboratoř, onkomárkry, CT...“ Praktická lékařka o vážnosti výsledku vyšetření maminku neinformovala, neudělala nic z těchto doporučení a poslala maminku, aby si domluvila operaci na chirurgii. Protože maminka nebyla informována o vážnosti svého stavu, souhlasila z termínem provedení operace za téměř 3 měsíce (v té době byly dovolené a to se prý operují pouze akutní případy). 14 dní před nástupem k operaci se objednala ke konzultaci ke své PL, protože byla nutná předoperační vyšetření a zároveň chtěla slyšet názor na své rozhodnutí, že by nejradši operaci nepodstoupila, protože měla strach. PL ji znovu neupozornila na vážnost jejího stavu a když jí maminka řekla, že už může jíst všechno včetně cibule a česneku, nijak ji toto rozhodnutí nerozmlouvala. Téměř rok pak maminka pravidelně navštěvovala svou PL a stěžovala si na těžkou únavu, nepřiměřený úbytek váhy (cca 15 kg) a zřejmě i bolesti (ve zdravotní dokumentaci jsou záznamy, že byly předepisovány kapky na bolest žlučníku). PL se nikdy nevrátila k výsledkům vyšetření z června 2016. 10. června 2017 maminka zemřela. O výsledcích vyšetření z června 2016 se dozvěděla až 2 měsíce před svou smrtí, kdy musela být pro náhlé zhoršení stavu převezena do nemocnice a kdy už pro ní nikdo nemohl nic udělat. Po vyžádání zdravotní dokumentace a jejím prostudování jsem se na PL obrátila s dotazem, proč nebyla maminka informována o vážnosti svého zdravotního stavu. Na tuto otázku mi bylo odpovězeno ,proč si tedy maminka výsledek UZ vyšetření nepřečetla sama...

Moje otázka zní: Má PL povinnost informovat pacienta o vážnosti jeho zdravotního stavu a obeznámit ho s případnými riziky?

Děkuji za vaši odpověď.

Nika

Odpověď:

Dobrý den,

právo na informace o svém zdravotním stavu je jedním se základních práv pacientů. Právním předpisem v této oblasti je zákon o zdravotních službách, který toto právo upravuje ve svých ustanoveních § 31 - § 33 (online dostupný například zde).

Je přímo povinností poskytovatele zdravotních služeb (ve Vašem případě praktické lékařky), aby pacienta dostatečně a srozumitelně informoval o jeho zdravotním stavu. Informace o zdravotním stavu by měly mimo jiné obsahovat i podrobnosti o onemocnění, kterým pacient trpí – tedy i o jeho stadiu a jeho dalším předpokládaném vývoji.

Poskytovatel zdravotních služeb neinformuje o zdravotním stavu například pacienty, kteří nejsou schopni poskytované informace vnímat nebo pokud by jejich okamžité sdělení mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu (i v tomto případě je ovšem poskytovatel povinen informace pacientovi sdělit, pokud je nutné, aby pacient podstoupil včasnou léčbu).

Proto se domníváme, že postup praktické lékařky Vaší maminky nebyl správný.

Jedním z argumentů, kterým by mohla praktická lékařka svůj postup obhajovat je, že Vaše maminka nechtěla další lékařkou péči podstupovat. V takovém případě ovšem pacient musí být opakovaně a dostatečně srozumitelně o svém zdravotním stavu a možných rizicích informován. Pokud pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas s poskytováním zdravotní péče, musí o tom také poskytovatel ZS vydat písemné prohlášení (tzv. negativní revers) – viz. § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách (odkaz viz výše).

Jednou s Vašich možností je podat na tuto poskytovatelku lékařské péče stížnost – postup podání stížnosti naleznete online například zde. Více informací o stížnostech můžete získat také na webových stránkách Férové nemocnice zde.

Ve Vašem případě jsme bohužel narazili na právní problém, který je poměrně závažný a kontaktovali jsme  proto Ministerstvo zdravotnictví, aby zodpovědělo některé naše otázky. Jedná se zejména otázky týkající se sankcí, které hrozí poskytovateli zdravotních služeb, který poruší právě povinnost dostatečně informovat pacienta o jeho zdravotním stavu - jak se pravděpodobně stalo ve Vašem případě. Pokud máte zájem, můžeme Vás následně informovat o jejich odpovědi.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

9.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS