Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak zabránit převozu tety do léčebny pro dlouhodobě nemocné?

Dobrý den, má teta je po úrazu dlouhodoběji hospitalizována ve své spádové nemocnici, teď má však být převezena do zařízení pro dlouhodobě nemocné. Bohužel kvůli svému stavu nemůže vyjádřit svůj nesouhlas s převozem. Je možno tomuto převozu zabránit, může ho například odmítnout její nejbližší příbuzný? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

podle právní úpravy musí souhlas nebo nesouhlas léčbou vyjádřit dotčená osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům. Bylo by tedy ideální, pokud by zdravotní stav Vaší tety umožňoval, aby odmítla další hospitalizaci sama. Vy jako příbuzní za ni rozhodnutí učinit nemůžete, ale můžete se pokusit jako svědci tlumočit její dříve vyjádřené přání nebýt hospitalizována v léčebně pro dlouhodobě nemocné, pokud takové přání teta měla, a nechat to zapsat do zdravotnické dokumentace s uvedením, že jste schopni se o ni starat v domácí péči.

Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně "bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání." A pokud nejde o situaci, kdy je nutné provést "neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví", kdy zdravotnické zařízení může takového pacienta léčit i bez jeho souhlasu, není důvod, aby Vám zdravotnické zařízení nevyšlo vstříc a nepropustilo tetu do domácí péče.

Pokud však tento postup nebude možný, doporučujeme, aby se některý z rodinných příslušníků nechal ustanovit opatrovníkem ad hoc a o převozu do domácí péče rozhodl za tetu. To znamená, že pacient není omezován ve způsobilosti k právním úkonům, ale z vážného důvodu má soud možnost ustanovit mu opatrovníka (§ 29 občanského zákoníku). Tento postup byl už popsán v dotazu Převoz do jiné nemocnice na přání pacienta.

Vaše Férová nemocnice

28.10.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS