Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Invalidní důchod 1. stupně a příspěvky

Dobrý den,

Mám částečný invalidní důchod 1.stupně, mám nárok na ZTP a nějaký příspěvek na péči? Nevím na co všechno mám vůbec nárok a kde o něj případně žádat.

Nyní budu žádat o plný invalidní důchod, jsem na opiátové léčbě, tudíž znevýhodněna. Nikdo mě nezaměstná.
Děkuji za pokud možno co nejkladnější informace.

S přáním hezkého dne

NN

Odpověď:

Dobrý den,

Nejdříve se zaměříme na možnost získání průkazu ZTP, na jehož držení je závislé přiznání některých dalších příspěvků.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 34 uvádí, "nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra".

Zdravotní stavy, které z pohledu zákona podstatně omezují schopnost pohyblivosti nebo orientace upravuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2011 Sb (dostupná zde). Příloha č. 4 uváděné vyhlášky udává zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení (TP), na úrovni těžkého funkčního postižení (ZTP) a na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení (ZTP/P).

Ve svém dotazu neuvádíte jaké zdravotní obtíže máte, nahlédněte proto do přílohy č. 4 výše zmíněné vyhlášky a posuďte zda Váš zdravotní zahrnuje.

Žádost o průkaz TP, ZTP, ZTP/P se podává na formuláři (dostupném zde) krajské pobočce úřadu práce, kontakt na jednotlivé pobočky naleznete zde. Po podání žádosti budete pozvána k posudkovému lékaři, který posoudí Váš zdravotní stav a vyšetření je zdarma. Žádost tak můžete bez obav podat, i když si nebudete jista, zda Váš zdravotní stav spadá pod výše uvedenou vyhlášku.

Výhody, ke kterým Vás opravňují průkazy, naleznete zde.

S držením průkazů ZTP a ZTP/P spojuje zákon o poskytování dávek osob se zdravotním postižením nárok na příspěvek na mobilitu, který činí 400 Kč měsíčně a žádá se o něj opět na krajské pobočce úřadu práce, formulář naleznete zde. Stejný zákon upravuje i příspěvek na zvláštní pomůcku, např. schodolez či úprava automobilu (v podrobnostech příloha č. 1 k vyhlášce dostupná zde), příspěvku na zvláštní pomůcku se blíže věnuje článek dostupný zde.

Existují i příspěvky, které nejsou vázány na průkaz ZTP.

1. příspěvek na péči upravený zákonem o sociálních službách (zde), tento příspěvek se poskytuje osobám závislým na péči jiných osob, výše příspěvku se pohybuje od 800 Kč po 12 000 Kč měsíčně (pro nemocné závislé na péči jiného téměř ve všech oblastech života). Žádost o příspěvek se opět podává na krajské pobočce úřadu práce a Váš zdravotní stav pro jeho přiznání musí být zdravotně posouzen (kontakt s posudkovým lékařem zajistí úřad práce) formulář naleznete zde pro příspěvek na péči a bližší pojednání o něm např. zde.

2. další okruh příspěvků upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi a to příspěvek na živobytí (zde), doplatek na bydlení (zde) a mimořádná okamžitá pomoc (zde), tyto příspěvky nejsou primárně spojeny se zdravotním právem, pro bližší informace o nich se můžete obrátit např. na bezplatnou online poradnu věnovanou sociálním dávkám zde, nebo se telefonicky obrátit na ČSSZ, kontakt zde.

Přidáváme ještě odkaz na naše stránky věnované žádostem o invalidní důchody zde.

Doufáme, že Vám naše odpověď bude přínosná,
s přáním všeho dobrého

Vaše Férová nemocnice

29.1.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS