Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informovaný souhlas a osoba s mentálním postižením

Dobrý den.

K neplánované hospitalizaci (po chirurgickém ošetření) byl přijat zletilý uživatel, se středně těžkým mentálním postižením, sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt). Informovaný souhlas nepodepíše, nečte, obsahu vysvětlení neporozumí. Opatrovníka ještě nemá, návrh na řízení o svéprávnosti byl soudu podán, řízení je ve stádiu ustanovení znalce.

My ale potřebujeme vědět, kdo nyní bude partnerem pro jednání s nemocnici, v situaci kdy už je zletilý a opatrovníka ještě nemá(informovaný souhlas s hospitalizací, s případným lékařským zákrokem..)?

Postačí nemocnici komunikace s domovem, kde je dlouhodobě umístěn a (nebo)s jeho ošetřujícím praktickým lékařem či s oběma jmenovanými?

Nebo existuje jiné řešení?

Děkuji za odpověď 

Míla

Odpověď:

Dobrý den,

na popisovaný případ dle našeho názoru dopadá, § 34 odst. 7 zákona o zdravotních službách:

"Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa."

 a zároveň § 98 odst. 1 občanského zákoníku:

"Nemůže-li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen přechodnou, a nemá-li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného manžela, rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není-li přítomna žádná z těchto osob, vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Není-li možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu osvědčí mimořádný zájem."

Z uvedeného pro nás vyplývá, že souhlas s poskytováním zdravotních služeb může poskytnout osoba blízká (např. manžel, rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk). Pokuste se tedy kontaktovat některou z uvedených osob, pokud žádná taková osoba není dohledatelná, může souhlas poskytnout i přítomná osoba, která o pacienta projeví mimořádný zájem.

Pokud uvedený postup není možný požádejt soud v jehož obvodu má hospitalizovaný bydliště o ustanovení opatrovníka po dobu pacientovy hospitalizace, tento postup upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních zde a občanský zákoník zde. Do návrhu uveďte, že ustanovení opatrovníka je nezbytné k ochraně zájmů pacienta a že si o jeho ustanovení není schopný sám požádat.

Zároveň je ale potřeba zjišťovat i vůli pacienta, a to i s ohledem na jeho duševní onemocnění, na úrovni pro něj srozumitelné.

S pozdravy,

Vaše Férová nemocnice

20.8.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS