Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Změna léku bez souhlasu léčeného

Dobrý den,

naše dcera se léčí s emočně nestabilní poruchou osobnosti, bere léky, které jí po čase ovlivňují tak, že trpí bludy, nedokáže zodpovědně rozhodovat o svém stavu a s námi nekomunikuje. Nesprávně se stravuje, utrácí veškeré své peníze z invalidního důchodu za nesmyslné nákupy, v poslední době začala i krást. Požádali jsme jejího psychiatra, zda by nebylo možné změnit dceři léky ale řekl nám, že bez dceřina souhlasu to není možné. Dcera tvrdí, že se cítí dobře a vše je v pořádku. Není s ní rozumná domluva a realitu vůbec nevnímá. Máme vůbec nějaké možnosti situaci ovlivnit?

Děkuji za odpověď

Anna

Odpověď:

Dobrý den,

i když je Vaše dcera plně svéprávná, tak existují možnosti, kterých lze využít pro případ, že se člověk s neomezenou svéprávností ocitne v situacích, které jsou pro něj příliš komplikované a potřebuje v nich pomoc svých blízkých. Alternativy k omezení svéprávnosti jsou následující:

Smlouva o nápomoci

Osoba, která si je vědoma, že se v některých situacích obtížně orientuje a potřebuje s určitým jednáním pomoci, může s člověkem, kterému důvěřuje uzavřít smlouvu o nápomoci.  Pokud se tento pod­půrce a podporovaný dohodnou na tom, že chtějí, aby byla poskytována podpora, je třeba, aby sepsanou smlouvu o podpoře zaslali opatrovnic­kému soudu.

Podpůrce se pak účastnit právního jednání osoby (např. chození do banky, na úřady, k lékaři) a pomáhá jí lépe porozumět dané situaci a poskytuje své rady. Konečné rozhodnutí zůstává na osobě, které je nápomoc poskytována. Podpůrcem může být kdokoliv a na návrh podporovaného soud podpůrce bez dalšího odvolá.

Zastoupení členem domácnosti

Pokud se zletilý člověk ocitne v situaci, kdy mu duševní choroba brání v tom samostatně právně jednat, může ho zastupovat některá z jemu blízkých osob (potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky).

Zástupce poučí zastupovaného o tom, proč ho chce zastupovat a co to pro něj obnáší. Dohodu mezi zástupcem a zastupovaným musí schválit soud, kterému ji předloží navrhovaný zástupce.

Při zastupování členem domácnosti může zástupce činit za zastupovaného jen obvyklé úkony, nesmí dát např. souhlas s hospitalizací a je omezen co do výše finanční částky, se kterou může za zastupovaného nakládat. K zániku zastoupení členem domácnosti postačí pouhý projev vůle zastupovaného.

Ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti

Osoba, které duševní porucha ztěžuje samostatné právní jednání, může požádat soud, aby jí určil opatrovníka. Na rozdíl od ustanovení opatrovníka spolu s omezením svéprávnosti, zde zůstává osobě zachována plná svéprávnost a může tak právně jednat jak sama, tak za ni může právně jednat její opatrovník, pokud je to v jejím zájmu, většinou by však měli opatrovník a opatrovanec jednat společně.

K odvolání opatrovníka v případě plné svéprávnosti opatrovance postačí návrh opatrovance na odvolání opatrovníka podaný soudu.

Všechny uvedené alternativy vyžadují souhlas Vaší dcery. V případě, že Vaše dcera odmítá využít uvedené možnosti, tak za situace kdy je plně svéprávná a neohrožuje bezprostředně závažným způsobem sebe nebo své okolí, tak má právo o své léčbě rozhodovat sama.

Možností jak nalézt s dcerou společnou řeč ohledně léčby může být využití služeb rodinné poradny, kde by psycholog v roli mediátora mohl pomoci nalézt přijatelné řešení. Odkaz na Brněnskou rodinnou poradnu naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

1.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS