Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zaslání lékařské zprávy o hospitalizaci dítěte na OSPOD

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně postupu dětského oddělení psychiatrické nemocnice. Moje dítě bylao hospitalizováno na dětském oddělení psychiatrické nemocnice, při vstupu jsem podepsala souhlas s hospitalizací, po pěti týdnech hospitalizace jsem požádala o propuštění dítěte na reverz. Dítě bylo propuštěno, následně jsem však byla předvolána na OSPOD, kde mi bylo sděleno, že jim nemocnice zaslala podrobnou zprávu o hospitalizaci mého dítěte. Ve zprávě byly uvedeny anamnestické údaje, popsán průběh hospitalizace, závěry z hipoterapie, závěr z individuální i skupinové terapie, závěr komplexního psychologického vyšetření a doporučení k další léčbě včetně medikace, zpráva rovněž obsahovala čiselný kód diagnózy. Zpráva rovněž obsahovala zmínku o zdravotním stavu otce. Chci zeptat, zda nemocnice může takto podrobnou zprávu zaslat na OSPOD. Domnívám se, že došlo k porušení lékařského tajemství. Nemocnice mě o tomto postupu vůbec neinformovala, ačkoliv jsem se při propuštění dítěte dotazovala, kam zpráva bude zaslána (ošetřující lékařka uvedla, že zprávu zašle dětské obvodní lékařce a psychiatrovi, o zaslání zprávy na OSPOD se nezmínila), požádala jsem také o zaslání zprávy mě, to však lékařka odmítla. Cítím se dotčena postupem nemocnice. Prosím proto o radu, zda se mohu nějakým způsobem bránit proti postupu nemocnice.
Děkuji za pomoc.
 

Olga

Odpověď:

Dobrý den,

ano, na poskytovatele zdravotnických služeb, zdravotnický personál a jiné osoby podle zákona (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p51-5) se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p51-1). Tato mlčenlivost zahrnuje i mlčenlivost o obsahu zdravotnické dokumentace.

Rodič jako zákonný zástupce dítěte má dle zákona právo nahlížet do jeho zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní výpisky a kopie (viz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p65-1-a).

Pokud si je nepořídíte osobně, můžete na danou psychiatrickou léčebnu podat žádost na jejich vyhotovení. V takovém případě jsou povinni Vám jí do 30 dnů od doručení vyhotovit a případně zaslat (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p66-1-a). Pokud by tak neučinili, dopustili by se přestupku (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p117-3-i).

Bez souhlasu pacienta neboli jeho zákonného zástupce můžou do dokumentace nahlížet pouze právnické a fyzické osoby vyjmenované zákonem, např. jiný zdravotnický personál, Veřejný ochránce práv a podobně (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p65-2). Pokud by psychiatrická léčebna umožnila přístup neoprávněné osobě, jednalo by se o porušení povinnosti zachování mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a Etického kodexu. Následkem čeho je možné podat stížnost na Lékařskou komoru, trestní oznámení na porušení ochrany osobních údajů a nahlášení přestupku porušení povinnosti mlčenlivosti (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p117-3-d).

O konkrétních krocích v řízení před soudem se však velmi doporučujeme poradit s advokátem. Vyhledat advokáta je možné např. na stránkách České advokátní komory (http://vyhledavac.cak.cz/).

Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) nespadá do žádné kategorie oprávněných osob k nahlížení do zdravotnické dokumentace a tudíž mu nesmí být zpřístupněna.

Pokud však zdravotnickému personálu vznikne podezření na zneužívání nebo týrání nezletilého, je povinen o tom uvědomit OSPOD (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#p10-4). Následně si sám OSPOD může vyžádat potřebnou zdravotnickou dokumentaci o dítěti. O tomto nakládání se zdravotní dokumentací nemusí být zákonný zástupce nezletilého informován a ani se nejedná o porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost (www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#f3949284). 

V případě takovéhoto podezření je psychiatrická léčebna rovněž oprávněna omezit zákonnému zástupci přístup do této dokumentace (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p67-1). Nutno podotknout, že v případě, že lékař dokumentaci OSPODu poskytne, měl by mít skutečně závažné podezření podložené relevantními důkazy. Pokud takové důkazy neexistují, můžete si na jednání lékaře stěžovat. Více informací o podávání stížností nalezenete na webových stránkách Férové nemocnice, zde.

Ve Vámi popsaném případě by bylo tedy nejrozumnější vyčkat na další krok OSPODu, případně se u nich informovat z jakého důvodu si zdravotnickou dokumentaci vašeho dítěte vyžádali.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS