Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vyšší invalidní důchod

Dobrý den,

mojí dceři bude 22let a byl jí přiznán invalidní důchod 3. stupně ve výši 3110,-Kč, což je nejnižší možný důchod u nás a je shodný pro všechny tři stupně, což už je samo o sobě nesmyslné.
Dcera má paranoidní schizofrenii. Toto onemocnění se bohužel začíná projevovat v mladém věku. Je tedy zcela nemožné, aby mohla zdárně pracovat nebo podnikat – výpočet se odvíjí od doby pojištění a výše příjmů.

Brzký příchod tohoto onemocnění znemožňuje všem postiženým získat alespoň průměrný invalidní důchod, ze kterého by bylo možné přežít. Samozřejmě mohu za dceru nebo s ní vyřídit sociální dávky apod., ale o ty se musí často opětovně žádat a vše dokazovat a dokladovat - toho dcera není sama schopná a já tu nebudu věčně. Také mohu dceru zbavit nebo dnes již omezit svéprávnost, ale jen na určitou dobu. Stále to opakovat, chodit k soudům je pro moji dceru velmi stresující a každý takový stres výrazně zhoršuje zdravotní stav. Při schyzofrenii se po každém zhoršení stavu nenávratně poškozuje mozek a pacient se tak vlastně ničí a neustále zhoršuje.

Většina schizofreniků si svou nemoc neuvědomuje, nevidí chyby, které dělá a vůbec si nepřipouští problémy, které svým chováním způsobuje sobě i okolí. Cítí se zdráva a své nezdary připisuje okolí. Neschopnost pracovat a plnit sebenepatrnější úkoly si nikdy nepřizná. Nerozlišuje co je důležité a úřední šimel je úplně mimo jejich možnost pochopení. Úřední a osobní dokumenty pro ně nemají žádnou důležitost a jejich uchovávání jim nic neříká.
Připadá mi tedy zcela zcestné, že se pro výpočet invalidních důchodů nezohledňuje, o jakou nemoc se jedná.

Je pro mě diskriminující, že duševně nemocný, který onemocněl dříve, než mohl začít pracovat a platit pojištění má stejný důchod 3. stupně jako jiný invalida 1. stupně, který pravděpodobně může vykonávat nějakou, ač třeba méně náročnou práci.

Ráda bych tedy právní cestou zažádala o přidělení vyššího – alespoň průměrného invalidního důchodu 3. stupně pro moji dceru, aby měla nějaký základní příjem, za kterého se dá přežít.

Nechci hrát nikomu na city, ale je jasné, že pro rodinu a nejbližší je tato diagnóza u mladého člověka velkou tragédií a žádné peníze na světě nemohou tuto bolest vyléčit, ale mohou alespoň zaplatit základní potřeby.

Moje dcera složila státní maturitu, navštěvovala gymnázium a chtěla dále studovat, v čemž ji zabránil nástup nemoci. Rozhodně chtěla být státu užitečná a prožít normální život se vším co k tomu patří. Nevím, jaký bude další průběh onemocnění mé dcery, ale bojím se dnů, kdy jí již nebudu moci pomáhat a chránit ji.Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem

Simina

Odpověď:

Dobrý den,

pro případ kdy má invalidita původ mládí zavádí zákon o sociálním zabezpečení v § 42 odst. 2. a 3 institut invalidního důchodu z mládí, kdy počítá s tím, že lidé kteří nikdy nemohli pracovat z důvodu brzkého projevu onemocnění, by neměli skončit bez dostatečné podpory.

Správný výpočet invalidního důchodu, je složitý a musíme uznat, že my osobně jej nejsme schopni provést se stoprocentní jistotou a přezkoumat tak, zda byla výše invalidního důchodu vyměřena správně. Doporučujeme Vám proto obrátit se na poradnu Ligy vozíčkařů, která na svých stránkách nabízí pomoc s výpočtem invalidních důchodů a z vlastní zkušenosti jsou schopni poradit lépe než my.

Pokud Vám poradna Ligy vozíčkářů sdělí vyšší částku invalidního důchodu, než Vám byla vypočítána ČSSZ, obraťte se na ni a žádejte přepočítání invalidního důchodu.

Pokud Vám i poradna Ligy vozíčkářů sdělí stejnou výši invalidního důchodu lze využít institutu odstranění tvrdostí upraveného v Zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Ministr práce a sociálních věcí může v jednotlivých případech odstranit tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Více k institutu odstranění tvrdostí viz zde.

Přínosným pro Vás může být i kontakt na organizace sdružující příbuzné duševně nemocných (např. zde) a naděje, že do budoucna by mělo dojít ke změně psychiatrické péče ČR, zejména k vytvoření mezistupně mezi klinickou a ambulantní léčbou.

V oblasti opatrovnictví se plánují změny, které by měly zlepšit fungování veřejných opatrovníků pro případ, že původní opatrovník nebude moci svou činnost nadále vykonávat, o určení nového opatrovníka nemůže rozhodnout dopředu opatrovník původní, ale musí opět rozhodnout soud - v mezidobí bude jeho činnost vykonávat veřejný opatrovník (viz § 468 nového občanského zákoníku). Považujeme proto vhodné zamyslet se nad tím, kdo by byl vhodným opatrovníkem Vaší dcery pro případ, kdy jím nebude moci být Vy a zajistit jeho kontakt s veřejným opatrovníkem pravděpodobně obcí, kde máte bydliště. O Vaší vůli, koho byste chtěla ustanovit budoucím opatrovníkem Vaší dcery, se soud může dozvědět např. z předběžného prohlášení (viz § 38 a násl. nového občanského zákoníku), které lze uzavřít ve formě notářského zápisu, který pak bude automaticky zaslán k soudnímu jednání o novém opatrovníkovi.

S pozdravy,
Vaše Férová nemocnice

11.11.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS