Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vyšetření u psychiatra

Dobrý den,

 

může mě lékařka poslat na vyšetření k psychiatrovi aniž by předtím viděla moje lékařské záznamy a mne? Respektive, na zákadě čeho mě může lékař poslat na vyšetření k psychiatrovi? 

Odpověď:

Dobrý den,

 

dle § 12 písm. e zákona o veřejném zdravotním pojištění jste povinen se na vyzvání podrobit pouze preventivním prohlídkám. Vzhledem k tomu, že neexistuje zákonná povinnost dostavit se na jakékoli jiné prohlídky, nehrozí Vám ze strany lékaře ani pojišťovny žádná sankce, pokud se na vyšetření u psychiatra nedostavíte.

 

Dále je třeba zdůraznit, že mohou být služby pacientovi poskytnuty pouze s jeho informovaným souhlasem, jak stanovuje § 28 zákona o zdravotních službách. Z toho lze dovodit, že v případě, že jste nebyl informován o náplni a důvodu vyšetření, podstoupit jej nemusíte. § 31 zákona o zdravotních službách pak stanovuje, že poskytovatel musí pacientovi umožnit kladení doplňujících otázek. Pokud je pro Vás tedy důvod poslání na vyšetření nesrozumitelný, doporučujeme, abyste se na vysvětlení zeptal přímo ošetřujícího lékaře. Znovu ale zdůrazňujeme, že pokud jste nebyl o důvodu vyšetření adekvátně informován, na vyšetření se dostavit nemusíte, neexistuje žádný zákonný důvod, na základě kterého byste se na vyšetření dostavit musel.

 

Situace by byla odlišná v případě, že by byl Váš zdravotní stav závažný a bylo by nutné Vás okamžitě hospitalizovat (například v psychiatrické léčebně). V takovém případě byste se případné léčbě podrobit musel. Aby Vás lékař mohl hospitalizovat, je nutné, aby byly splněny zákonné podmínky definované § 38 zákona o zdravotních službách. Domníváme se, že Váš případ tyto zákonné podmínky nesplňuje.

 

Nyní se Vám pokusíme vysvětlit, na medicínský postup poslání pacienta na vyšetření ke specialistovi. Zdůrazňujeme, že se jedná o lékařskou praxi, ne ozákonem podložený postup.

 

1)

Praktická lékařka (pochopitelně i lékař) vás může odeslat na vyšetření ke

specialistovi (psychiatrovi), pokud to vyžaduje váš zdravotní stav. Aby to mohla

posoudit, musí vás nejprve vyšetřit ona sama. Takové vyšetření probíhá

přinejmenším formou rozhovoru, kdy zjistí podstatné informace o vašich potížích.

Předchozí zdravotnická dokumentace je výhodná díky informacím, které si třeba

nepamatujete, ale jistě není nutná. Po rozhovoru může následovat vyšetření těla

(dýchání, zrak, pohyb, krevní tlak a pod.).

Pokud to shrneme, lékařka může vystavit žádanku na základě zhodnocení vašeho

současného stavu při osobním setkání (ne po telefonu, musí vás vidět).

 

2)

Jiná situace je akutní stav, kdy potřebujete okamžitou psychiatrickou pomoc. V

tomto případě není nutné mít žádanku. Psychiatrické kliniky/nemocnice/léčebny

proto mají tzv. nízkoprahový příjem, kam nepotřebujete žádanku, nebo objednání.

Postup v této situaci může být odlišný podle vaší polohy, nebo vzdálenosti od

krizového centra, a samotné praxe v onom centru.

V takových případech je obvyklé volat tísňovou linku (112, 155), která vás může

přepojit na krizové centrum nebo přímo zajistit převoz do zdravotnického zařízení.

Za jistých okolností by vám mohla pomoct i vaše praktická lékařka a odkázat vás

na ambulanci/krizové centrum. V takovém případě lékaři většinou nevyžadují zdravotnickou dokumentaci.

 

Závěrem bychom chtěli uvést, že vyšetření u psychiatra se žádným způsobem neliší od vyšetření u kteréhokoli jiného specialisty. Doporučovali bychom Vám nejprve kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a zeptat se ho, jaké má důvody Vás na vyšetření posílat. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, zda vyšetření podstoupíte, či nikoli. Opět zdůrazňujeme, že se na vyšetření dostavit nemusíte a nehrozí Vám ani žádná sankce, pokud tak neučiníte.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS