Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ukončení pracovního poměru na základě posudku lékaře

Dobrý den, moc si vážím toho co děláte, moc pomáháte lidem!
Prosím Vás, je možné diagnostikovat závažné duševní onemocnění (vedoucí k ukončení pracovního poměru na základě lékařského posudku lékaře závodní-preventivní péče s odkazem na toto vyšetření) psychologem na základě jednoho psychologického vyšetření? Nebo diagnostikování duševního onemocnění může provést na základě psychologického vyšetření pouze lékař-psychiatr?
Je vůbec objektivně možné na základě diagnostického testování psychologem stanovit jednoznačný výsledek určující duševní onemocnění např. schizofrenii, psychózu, panickou poruchu atd.?
Psychologické vyšetření přece stanoví pouze, že duš. onemocnění může probíhat, ale výsledek muže být přece ovlivněn i osobními okolnostmi, současným stresem a napětím a nemusí odrážet přece pouze změnu osobnosti a psychiky? Psychologické vyšetření také přece není exaktní a jeho závěry pracují s možnou pravděpodobností?
Moje lékařka závodní preventivní péče tvrdí, že už mě do práce nepustí, jelikož psychologické vyšetření jednoznačně prokázalo závažnou duševní chorobu. Je to dostatečný důvod pro uznání neschopnosti k výkonu služby?
Mockrát děkuji za odpověď.

kippee

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz rozdělíme do několika částí. Vaše první otázka se týká možnosti lékaře diagnostikovat duševní onemocnění. Praktický lékař diagnostikovat duševní onemocnění může. Dále pak záleží na něm, zda bude v léčbě pokračovat sám, nebo zda pacienta pošle k psychiatrovi. Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotníckých pracovníků, uvádí, že psycholog může taktéž provádět psychologickou diagnostiku, avšak léčba psychologa a psychiatra je odlišná. Psychiatr je lékařem, takže především léčí tím, že předepisuje léky. Naproti tomu psycholog pomáhá lidem s duševní nemocí hlavně prostřednictvím rozhovorů, které by měli pacienta dovézt k nějakému řešení.

Vyšetření a posuzování dočasné pracovní neschopnosti je u pojištěnců s duševní poruchou obtížné. Je třeba zohlednit několik skutečností, do ktrerých je možné zařadit především stav psychiky, přesné diagnostikování druhu choroby, posouzení dynamiky choroby a určení prognózy.

Co se dále týče ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud nesmí zaměstnance podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dále konat dosavadní práci. Takové je pravidlo je obsaženo v zákoníku práce a důvod k ukončení pracovního poměru by tedy bohužel na základě takového lékařského posudku byl dán.

Pokud nejste spokojena s lékařským posudkem, máte možnost podat návrh na jeho přezkoumání Návrh lze podat do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení rozhodnutí lékaře o vycházkách. Tento návrh však nemá odkladný účinek, to znamená, že rozhodnutí lékaře platí ode dne vystavení a vy se musíte řídit rozhodnutím lékaře. Pokud žádná z dotčených stran návrh nepodá, je lékařský posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání pacientovi. Ve vašem případě už tedy tato lhůta bohužel uběhla. Proti výpovědi je možno se bránit žalobou na neplatnost tohoto úkonu.

V rámci Férové nemocnice pracuje tým právníku, není tu žádný lékař, takže nedokážeme Váš zdravotní stav zhodnotit. Můžeme jen doporučit promluvit si ještě o diagnóze s Vašim ošetřujícím lékařem. Častým problémem ve zdravotnickém právu totiž bývá nedostatek komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Pokud by takové jednání bylo bez výsledku, můžete se poradit s jiným lékařem, resp. odborníkem v dané oblasti.

Přejeme Vám hodně sil,

Vaše Férová nemocnice

4.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS