Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ukončení nedobrovolné hospitalizace - která se v průběhu léčby změnila na dobrovolnou

Dobrý den,

můj syn je hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Původně nedobrovolně vzhledem k jeho akutnímu stavu při příjmu. Podstoupil léčbu elektrošoky a za dva dny po ukončení této léčby podepsal dobrovolnou hospitalizaci. Může nyní odejít z léčebny na revers?

Bylo mu sděleno, že domů může odejít nejdříve za 14 dní po elektroléčbě.

Děkuji za odpověď

Petra

Odpověď:

Dobrý den,

Váš syn může svůj souhlas s dobrovolnou léčbou v psychiatrické léčebně kdykoliv odvolat. Takovýto písemný negativní revers  by byl neúčinný jenom v případě, kdy bylo již započato se zákrokem, jehož přerušení může poškodit zdraví nebo ohrozit život pacienta. To však dle toho co tvrdíte, není Váš případ, jelikož u Vašeho syna už elektroléčba byla provedena a v současnosti je v psychiatrické léčebně už jenom na "pozorování".

Hospitalizaci by nebylo možné pouze na základě vůle Vašeho syna ukončit jenom v případě, pokud by stále existovaly zákonné podmínky pro nedobrovolnou  hospitalizaci Vašeho syna, obdobné jako existovaly na začátku při jeho převzatí psychiatrickou léčebnou. Pokud syn odvolá svůj souhlas s dobrovolnou léčbou v situaci, kdy jsou splněny podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci (zejména pokud je Váš syn bezprostředně a závažným způsobem nebezpečný sobě nebo svému okolí), bude hospitalizace i nadále pokračovat, ovšem zdravotnické zařízení o tom vyrozumí do 24 hodin soud, který poté do sedmi dnů rozhodne o přípustnosti hospitalizace. Jestliže soud už rozhodl a po rozhodnutí soudu došlo k takové změně stavu, že pacient již nesplňuje podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci a s další hospitalizací nesouhlasí, má být propuštěn.

Nedobrovolnou hospitalizaci je možné realizovat pouze v zákonem přesně stanovených případech. (§38 zákona 372/2011 o zdravotnických službách). V souvislosti s duševním onemocněním je to tehdy, kdy pacient z důvodu tohoto onemocnění ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak.

Ačkoli neznáme všechny okolnosti Vašeho případu a zejména, zda psychiatrická léčebna shledala důvody pro nucenou hospitalizaci, si na základě výše zmíněného myslíme, že Vašemu synovi by mělo být umožněno ukončit. Důvod, který uvádí psychiatrická léčebna, že musí zůstat na pozorování, neobstojí, i když je hospitalizován na základě souhlasu tak neobstojí. Léčebna nemůže na jednu stranu tvrdit, že je v ní Váš syn dobrovolně a na druhou mu bránit léčebnu opustit.

S pozdravem,

Vaše Férová  nemocnice

31.8.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS