Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost na postup lékaře

Dobrý den,

může primář psychiatrie změnit mou diagnózu, kvůli špatnému parkování? Byla jsem již potřetí v lázních, kde jsem měla problém, kvůli parkování, který vyřídilo kladně ředitelství. To ale nerespektoval pan primář, který mě nařkl z lhaní a změnil mi diagnózu z dg. F32.1 na dg. F61 a nedoporučil další lázně. Podotýkám, že jsem k tomuto lékaři nespadala a ani mě neléčil. Svým neprofesionálním chováním mi způsobil zhoršení mého zdravotního stavu. Mám fibrilaci síní, percepční nedoslýchavost, inkontinenci, CHOPN 2stupně, jsem po rakovině a následné chemoterapii, kolapsové stavy a další. Prosím, jak mám postupovat se svou stížností, je mi 62 let a jsem ve starobním důchodu.

Děkuji za odpověď.

 

 

sluníčko

Odpověď:

Dobrý den,

otázku podávání stížnosti na postup lékaře či zdravotnického zařízení naleznete na našich internetových stránkách v sekci řešení sporů.  

Při podávání stížností Vám doporučujeme následující postup:

1. Vyžádejte si kopii zdravotnické dokumentace, na což máte jako pacient nárok. Toto právo je upraveno v § 65 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách. V případě, že se jedná o zdravotnickou dokumentaci psychologických a psychoterapeutických léčebných postupů je nahlížení a pořizování si kopií omezeno, a to pouze na popis příznaků onemocnění, diagnózy, popis terapeutického přístupu a interpretaci výsledků testů.

2. Následně je vhodné obrátit se na jiného odborníka na danou oblast medicínského práva, se kterým tuto zdravotnickou dokumentaci prokonzultujete, aby bylo zjištěno, zda skutečně k určitému pochybení ze strany lékařů či zdravotnického zařízení došlo. 

3. V případě podezření na určité pochybení, je pak možno podat stížnost na postup lékaře, která se podává k vedení nemocnice.

V dotaze zmiňujete, že primář psychiatrie Vám změnil diagnózu na základě špatného parkování, předpokládám tedy, že se jednalo právě o stížnost zmíněnou v bodě 3., tedy stížnost na postup lékaře. Z § 93 ods. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách vyplývá, že poskytovatel (v tomto případě vedení nemocnice) je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení.Tato lhůta může být, pokud je k tomu dán důvod, prodloužena, a to o dalších 30 dní. O prodloužení lhůty však musí být stěžovatel informován.  

4. V případě, že nesouhlasíte s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, můžete podat stížnost k příslušnému správnímu orgánu. Tímto správním orgánem je v případě nemocnic místně příslušný krajský úřad, který udělil zdravotnickému zařízení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Správní orgán je pak ze zákona povinen vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena až na 90 dnů, pokud je k jejímu vyřízení potřeba ustavit nezávislého odborníka, případně až na 120 dnů, jestliže je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi. O prodloužení lhůty je však orgán opět povinen stěžovatele informovat. 

5. Další možností je podat na lékaře stížnost k České lékařské komoře (dále jen ČLK), jejímiž členy jsou všichni profesně aktivní lékaři. Stížnost může podat každý občan, tedy i ten, který nebyl přímo dotčen jednáním lékaře. Stížnost k ČLK je však nutné podat ve lhůtě do 1 roku od spáchání provinění. ČLK postupuje při projednávání stížnosti tak, aby byla stížnost prošetřena a rozhodnutí vydáno zpravidla do 6 měsíců ode dne přijetí stížnosti komorou. Více informací o stížnostech podávaných k ČLK naleznete na jejích internetových stránkách.

 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7022. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

12.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS