Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Souhlas opatrovníka s hospitalizací osoby bez způsobilosti k právním úkonům

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to se souhlasy opatrovníků při hospitalizaci, při provedení nějakého vyšetření během hospitalizace nebo zákroku. Zajímají mne hlavně situace, kdy opatrovník souhlas udělit nemůže, jelikož je například v zahraničí, bydlí ve větší vzdálenosti od nemocnice a není schopen se tam dopravit nebo je například sám nemocný.

Ráda bych Vám tedy položila tyto otázky:

1) Musí být souhlas vždy písemný nebo je možné udělit jej například po telefonu?

2) Písemná forma je zachována i v elektronické podobě, je tedy možné souhlas odeslat emailem (pokud je to možné, musí být na tiskopisu, který používá nemocnice nebo ne?)

3) Pokud je opatrovník nepřítomen, může pomocí plné moci určit jinou osobu, která by mohla souhlasy podepisovat?

4) Je možné, aby souhlas udělil manžel nebo rodič opatrovníka (ustanovení §34 zákona o zdravotnických službách)?

Předem děkuji za odpověď

Peťka

Odpověď:

Dobrý den,

soudem ustanovený opatrovník jedná za osobu zcela zbavenou způsobilosti nebo ve věcech, v nichž byla způsobilost osoby omezena. Jestliže je osoba zcela zbavena způsobilosti nebo je její způsobilost omezená ve věcech rozhodování o zdravotní péči, poskytuje za pacienta i souhlas s léčbou jeho opatrovník. O tomto souhlasu platí stejná pravidla jako o udělování souhlasu samotným pacientem.

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Obecně platí, že souhlas nemusí být písemný. Obvykle postačí, pokud pacient souhlasí ústně. Ze zákona je vyžadován písemný souhlas pouze u vybraných zákroků, jako je například darování krve nebo tkání, asistovaná reprodukce, sterilizace nebo kastrace. Dále je písemný souhlas vyžadován, pokud tak uzná poskytovatel zdravotních služeb s ohledem na charakter zákroku. V praxi se jedná obvykle o zákroky náročnější a rozsáhlejší. Posledním případem, ve kterém musí být souhlas udělen v písemné podobě, je udělení souhlasu s hospitalizací. U osob omezených ve způsobilosti k právním úkomů je situace stejná, jen za ně souhlas dává opatrovník. Co se týče poskytování souhlasu telefonicky, není nikdě v zákoně upraveno. Problém je ale v tom, že zdravotník nedokáže přes telefon, pokud Vás již nezná, přesně určit totožnost volajícího. Bude tedy záležet hlavně na domluvě.

O udělení souhlasu emailem se zákon o zdravotních službách nezmiňuje. Zřejmě by byl takový souhlas možný, pokud by byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Podle našeho názoru to však není nejlepším řešením. Soudem ustanovený opatrovník má totiž povinnost zastupovat člověka s omezenou způsobilostí a jednat v jeho nejlepším zájmu. K tomu, aby takto jednal, potřebuje znát veškeré informace o jeho stavu a o možné poskytované péči, které nebudou zcela objektivní pokud nebude s touto osobou v kontaktu.

Souhlas nemůže udělit manžel ani rodič opatrovníka, zároveň opatrovník nemůže k tomuto souhlasu zmocnit jinou osobu. Opatrovník je totiž do své funkce ustavován soudem a není možné, aby sám rozhodoval o tom, kdo bude jednat v zájmu opatrovaného. Jediným východiskem by byl souhlas soudu s udělením plné moci. Případně může soud ustanovit jiného opatrovníka.

Vaše Férová nemocnice

 

 

10.9.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS