Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Psychiatr informoval OSPOD

Dobrý den,

psychiatr svévolně informoval orgán sociálně-právní ochrany dětí o tom, že matka 14ti leté dcery byla dobrovolně hospitalizovaná 2 měsíce v psychiatrické léčebně a taktéž o ukončení hospitalizace z disciplinárních důvodů (pozdní návrat z vycházky). Žena je bezúhonná, nikdy ji neřešil ani OSPOD ani jiný státní orgán, řádně vychovávala 2 děti a byla hospitalizována dobrovolně a poprvé v životě. OSPOD se nedotazoval,žádné řízení neporobíhalo, doktor toto zdůvodnil takto:"jmenovaná měla v péči 14 letou dceru". Je toto v pořádku?

Muphiso

Odpověď:

Dobrý den, 

orgán sociálně-právní ochrany dětí se dle § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí zajímá zejména o děti jejichž rodiče

- zemřeli,

neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo

- nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

Pokud má lékař podezření, že matka dítěte není schopna plnit své povinnosti z rodičovské odpovědnosti, má povinnost dle § 10 odst. 4 téhož zákona tuto skutečnost oznámit.

Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě matka dítěte byla hospitalizována na psychiatrii, vyplývá z toho, že po určitou dobu nebyla schopna pečovat o svoji dceru a lékař tak správně informoval OSPOD, který by měl situaci prověřit a zajistit péči o dítě na dobu, kdy byla matka hospitalizována. Jelikož byla matka dítěte propuštěna z disciplinárních důvodů a nikoliv ukončením léčby, je třeba také ověřit, zda zdravotní stav matky umožňuje péči o dítě. 

OSPOD předně chrání zájem a blaho dítěte, ale chrání také samotné rodičovtsví a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Nemusíte mít tedy z činnosti OSPODU strach, jelikož má povinnost dělat maximum pro to, aby byla rodina zachována. V rámci své činnosti má pak několik práv a povinností. 

Mezi základní práva OSPODU patří dle § 13 odst. 1 téhož zákona právo uložit výchovné opatření, a to:

- napomenutí rodiče

- stanovení dohledu nad dítětem a provádění jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte

- uložit dítěti, rodičům omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo

- uložit dítěti, rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.

Mezi základní povinnosti pak patří např:

- vyhodnotit potřeby dané rodiny a zpracovat individuální plán ochrany dítěte. 

- informovat rodiče o všech krocích, které činí, nebo

- přijímat oznámení a každé oznámení prověřit. 

Lékař tedy měl právo informovat OSPOD, pokud měl podezření, že matka není schopna vykonávat své povinnosti z rodičovské odpovědnosti a OSPOD má povinnost takové oznámení prověřit. 

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

18.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS