Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přístup do dokumentace po zemřelém

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás touto cestou požádat o radu týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace.

 

Jeden z našich klientů chtěl nahlédnout do zdravotnické dokumentace svého zemřelého syna vedené v psychiatrické léčebně. Na jeho písemnou žádost mu bylo odpovězeno, že nelze vyhovět, neboť bylo zjištěno, že zemřelý do Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu a o určení osoby oprávněné vyslovit zástupný souhlas uvedl: "Nikomu nesdělovat žádné informace". 

 

Chtěla bych se proto zeptat, zda je v takovém případě odepření nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v pořádku. Našla jsem ustanovení § 33, odst. 4 zákona o zdravotních službách, které tyto situace upravuje. Domnívám se ale, že "zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým" je něco jiného než "nikomu nesdělovat žádné informace​".

 

Předem děkuji za jakoukoliv radu a přeju hezký den

Odpověď:

Dobrý den,

Nahlížení do zdravotnické dokumentace po zemřelém upravuje § 66 odst. 1 písm. c) ve spojitosti s § 33 odst. 4 zákona o zdravotních službách, kde jak správně uvádíte je uvedeno, že musí být označeny určité osoby blízké, což formulace „nikomu Nesdělovat žádné informace zajisté nenaplňuje“.

Jak by měl Váš klient dále postupovat? Postup záleží na tom, zda zákaz zemřelého byl projevem duševní choroby či nikoliv. Zejména pokud se zemřelý léčil např. pro paranoidní schizofrenii a vztahy v rámci rodiny byly s ohledem na onemocnění dobré, tak doporučujeme tvrdit, že uvedený zákaz (pokud byl vysloven v době ataky) je neplatným právním jednáním ve smyslu § 581 občanského zákoníku právě z důvodu duševní poruchy.

Doporučujeme tedy podat novou žádost o zpřístupnění zdravotnické dokumentace po zemřelém, v níž doporučujeme tvrdit, že nebyl naplněn zákonný požadavek na označení určitých osob blízkých, kterým se zakazuje nahlížení do zdravotnické dokumentace, a pokud to odpovídá diagnóze zemřelého, tak že jeho jednání bylo neplatné z důvodu duševní poruchy.

Pokud nemocnice odmítne zpřístupnit zdravotnickou dokumentaci i tentokrát lze se obrátit na soud, tento postup lze doporučit např. v případě panujících nejasností o úmrtí a úvahách o pochybení zdravotníků. Pokud tomu tak, je nabízíme v rámci našich možností pomoc s vypracováním žaloby, případně můžeme předat kontakt na advokáty věnující se problematice.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

21.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS