Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přezkum znaleckého posudku

Dobrý den, mám pochybnosti o správnosti lékařského posudku znalce určeného soudem při řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům mojí příbuzné. Znalec po vyšetření trvajícím hodinu pacientky, kterou předtím nikdy neviděl, určil, že vyšetřovaná netrpí žádnou duševní chorobou, přestože předtím byla dlouhodobě hospitalizovaná na psychiatrické klinice s diagnosou bipolární afektivní poruchy po těžkém sebevražedném pokusu a její současné jednání vykazuje trvale známky duševní poruchy, které ale nejsou patrné na první pohled. Jaké mám, jako navrhovatelka možnosti opravných opatření?

Odpověď:

Dobrý den,

příznaky duševní choroby se můžou v průběhu života měnit. To, že člověk byl v nějaké fázi hospitalizovaný a vykazoval tyto příznaky neznamená, že budou trvat navždy (zejména při vhodné léčbě a terapii).

Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům je závažný (a většinou negativní) zásah do soukromého života a integrity člověka, proto by měl každý při podávání návrhu na takové opatření zvážit, jestli je to v nejlepším zájmu osoby, vůči které je návrh podáván.

Lékař, který dělal posudek pro Vaší příbuznou má pravděpodobně větší zkušenosti a může lépe posoudit, jestli je nutné přistoupit k omezení její způsobilosti. V tomto případě lékař uznal, že Vaše příbuzná netrpí žádnou poruchou, která by jí zamezovala v činění jakýchkoliv právních úkonů. Pokud chcete příbuzné opravdu pomoci, je téměř jisté, že tak lze učinit méně restriktivním způsobem. Můžete jí pomoci zejména pravidelným kontaktem, psychickou oporou a péčí. 

Pokud trváte na tom, že jediným možným postupem, který Vaší příbuzné pomůže, je omezení způsobilosti, můžete u soudu navrhnout doplnění znaleckého posudku nebo se můžete pokusit odborně posudek znevěrohodnit. Můžete poukázat např. na nelogičnost jeho závěrů, případně dodat jiné odborné vyjádření lékaře, který by podpořil Váš návrh. Můžete také soud požádat, aby provedl výslech znalce, během kterého jeho závěry znevěrohodníte vlastními dotazy. Pravděpodobně se však také nevyhnete zpracování  nového znaleckého posudku na vlastní náklady. Ani ten však soudce nemusí přesvědčit, aby rozhodl podle Vašeho přání. Nemusí jej ani přesvědčit, aby nechal zpracovat revizní posudek.

Pokud již o omezení způsobilosti rozhodoval soud a Vy s jeho rozhodnutím nesouhlasíte, můžete jej napadnout odvoláním.

Pokud Vám smíme doporučit, nedělejte tak. Z naší bohaté zkušenosti můžeme říci, že omezení způsobilosti není cestou, která by Vaší příbuzné pomohla.

Vaše Férová nemocnice

12.8.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS