Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Převoz pacienta do jiné nemocnice

Dobrý den, můj strýc měl před dvěma týdny vážný úraz na kole. Byl ihned převezen vrtulníkem do jedné z ostravských nemocnic, kde byl několik dní udržován v umělém spánku. Poté, co "se probudil", lékaři zažádali o převoz do nemocnice, která je v místě strejdova bydliště, a to aniž by o tom jeho nebo rodinu informovali. Převoz pro něj byl velice bolestivý a nemocnice, příp. oddělení intenzivní péče, na kterém se nyní nachází, je příšerné - 3 pacienti na pokoji bez klimatizace apod. Sestry absolutně nedodržují etický kodex, nemyjí ho, na noc ho přivazují, nekomunikují ani s námi... S lékařem se bavit dá, ale ten s prostředím ani s chováním sester nic nenadělá.
Chci se proto zeptat, zda je možno zažádat o převoz do jiné nemocnice (klidně i soukromé) a za jakých podmínek by nám mohlo být vyhověno. Prosím o brzkou odpověď, jsme ze současného stavu opravdu zoufalí.
Předem mnohokrát děkuji.

Vendula

Odpověď:

Dobrý den,

situace, kterou popisujete, není v pořádku. Váš strýc může využít svého práva na výběr jiného zdravotnického zařízení (pokud to jeho zdravotní stav dovolí), zároveň po převozu můžete podat stížnost na chování nemocničního personálu. Vaše situace obsahuje několik problematických částí - na každou se Vám pokusíme poskytnout potřebnou odpověď.

1. Co se týče možnosti výběru jiného zdravotnického zařízení - z dikce zákona přímo vyplývá právo pacienta "zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení", pokud to např. není vyloučeno zákonem (např. u nařízené karantény, kdy není možnost výběru). Proto tedy vyhledejte zařízení, kde budou ochotni Vašeho strýce přijmout a požádejte současnou nemocnici o převoz. Doporučujeme přitom vždy dbát názoru lékaře na převoz pacienta, proto se s ním před tímto rozhodnutím o tom pobavte. Z právního hlediska však žádné překážky kladeny nejsou.

2. K převozu z původní nemocnice do místa bydliště: převoz pouze z důvodu, že pacient nemá trvalé bydliště v okolí nemocnice, je dle našeho názoru protizákonný. Pacient má právo si vybrat zdravotnické zařízení, stejně tak má právo vyjádřit svůj případný souhlas s převozem do jiné nemocnice. Váš strýc musel s převozem do jiné nemocnice souhlasit. K této otázce však nemáme dostatek informací, nemůžeme tak posoudit zákonnost takového jednání. 

3. Pokud jde o chování nemocničního personálu - i na chování zdravotních sester si můžete stěžovat u vedoucího zdravotnického zařízení. Podrobně popište, v čem spatřujete pochybení sester, stížnost můžete podat i hromadně (za celou rodinu, včetně Vašeho strýce, který je v péči nemocnice). Vzory stížností naleznete na stránkách Férová nemocnice. Pokud Vašemu strýci vznikla nějaká újma (fyzická nebo i psychická), lze požadovat finanční zadostiučinění (za zásahy do osobnostních práv neodůvodněným přivazováním, za zdravotní újmu, která mu vznikla například nedodržováním hygieny atd.).

4. K používání omezovacích prostředků (přivazování) je zákon velmi striktní - lze je použít pouze tehdy, je-li účelem jejich použití odvrácení bezprostředního ohrožení života, zraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a to pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich použití (nelze tedy používat "preventivně" nebo po celou noc apod.). Pokud tyto zákonné podmínky nejsou naplněny, je přivazování k lůžku nepřípustné. Podrobné informace o používání omezovacích prostředků naleznete přímo v zákoně zde nebo například na stránkách Férové nemocnice. V této věci můžete kontaktovat Veřejného ochránce práv.

Doporučujeme se v tomto například obrátit na advokáta, který Vám pomůže tuto situaci zhodnotit, případně Vám pomůže sepsat stížnost na takové jednání nemocnice. Vhodného advokáta naleznete například ve vyhledávacím formuláři České advokátní komory nebo na stránkách Potřebujiprávníka.cz

Vaše Férová nemocnice

9.7.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS